Verwijzers

Aanmelden nieuwe patienten/second opinion

Wilt u een nieuwe patiënt aanmelden dan hebben wij onderstaande gegevens nodig:

  • Volledige persoonsgegevens van de patiënt
  • Adres gegevens
  • BSN
  • Verzekering en verzekeringsnummer
  • Naam huisarts
  • Naam contactpersoon voor aanvullende gegevens
  • Naam verwijzer
  • Verwijsbrief
  • Verslagen: beeldvorming, pathologie, operatie, enz.

Deze gegevens kunt u mailen (poli.oncologiecentrum@mumc.nl) of faxen (043-3872190)

De beeldvorming stuurt u door middel van EVOCS via uw eigen radiologie afdeling. Heeft u niet de beschikking over EVOCS dan stuurt u de beeldvorming op CD-rom inclusief verslagen naar:
Maastricht UMC+
Polikliniek Oncologie Centrum
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

Bij vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek van het Oncologie Centrum: 043-3876400