Verwijzers

Aanmelden nieuwe patienten/second opinion

Wilt u een nieuwe patient aanmelden dan hebben wij onderstaande gegevens nodig.

Volledige persoonsgegevens van de patient
Adres gegevens
BSN
Verzekering en verzekeringsnummer
Naam huisarts
Naam contactpersoon voor aanvullende gegevens
Naam verwijzer
Verwijsbrief
Verslagen: beeldvorming, pathologie, operatie, enz.

Deze gegevens kunt u faxen naar: 043 - 387 21 90

De beeldvorming stuurt u door middel van EVOCS via uw eigen radiologie afdeling. Heeft u niet de beschikking over EVOCS dan stuurt u de beeldvorming op CD-rom inclusief verslagen naar:
Maastricht Universitair Medisch Centrum
Polikliniek Oncologiecentrum
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

Bij vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek van het Oncologiecentrum: 043-387 64 02 of 043- 387 26 19