Verwijzers

Aanmelden patienten voor multidisciplinaire patienten bespreking

Wilt u een  patient aanmelden voor onze multidisciplinaire patienten bespreking dan hebben wij onderstaande gegevens nodig.

Volledige persoonsgegevens van de patient
Adres gegevens
BSN
Verzekering en verzekeringsnummer
Naam huisarts
Naam contactpersoon voor aanvullende gegevens
Naam verwijzer
Verwijsbrief
Verslagen: beeldvorming, pathologie, operatie, enz.

Deze gegevens kunt u faxen naar: 043 - 387 13 15

De beeldvorming stuurt u door middel van EVOCS via uw eigen radiologie afdeling. Heeft u niet de beschikking over EVOCS dan stuurt u de beeldvorming op CD-rom inclusief verslagen naar:
Maastricht Universitair Medisch Centrum 
Secretariaat  Oncologiecentrum
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Oncologiecentrum: 043-387 61 40