Festival Voor mijn Dood

24 september 2022
Op 24 september heeft het netwerk sterven en rouw een dit festival georganiseerd in de binnenstad van Maastricht.
Het netwerk Palliatieve Zorg en het Expertisecentrum Palliatieve Zorg werken hier aan mee.
In dit festival wordt een beladen thema als de dood bespreekbaar gemaakt publiek. Er zijn interactieve workshops, lezingen, muziek, toneel en meer.

'Festival Voor mijn Dood' wil de dood bespreekbaar maken gedurende een 1-daags festival in het centrum van Maastricht op zaterdag 24 september 2022.

Het thema zal vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd zoals lezingen, workshops, tentoonstellingen, muziek en theater. De insteek is interactief en multicultureel.

Op een laagdrempelige manier wordt een beladen onderwerp "de dood" bespreekbaar gemaakt en jong en oud bij het festival betrokken. Het festival wordt georganiseerd door Netwerk Sterven & Rouw Zuid-Limburg en heeft geen commercieel karakter.

Kijk voor meer informatie op de Agenda (klik hier). Deze wordt steeds ge-update evenals de Facebook pagina (klik hier).

Sluit de enquête