17 oktober 2018

Informatiebijeenkomst "Leven met de gevolgen van kanker" Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie

Tijdens en na de behandeling van kanker vinden er ingrijpende veranderingen plaats. Het beeld van de toekomst kan veranderen, en mensen gaan nadenken over wat ze echt belangrijk vinden. Dit heeft vaak ook betrekking op de werk en/of studie situatie. Er kunnen vragen spelen zoals ‘’Op welke manier wil ik en kan ik werk in de toekomst gaan invullen?’’, ‘’Met welke wet en regelgeving heb ik te maken?’’ en ‘’Welke rechten en plichten zijn er?’’. Ook bestaat er vaak onzekerheid over het voeren van gesprekken met leidinggevende en bedrijfsarts. In deze bijeenkomst gaan we in op bovenstaande vragen en bespreken we de mogelijkheden van individuele begeleiding en ondersteuning bij de arbeidsre-integratie.