3 oktober 2018

Informatiebijeenkomst "Leven met de gevolgen van kanker" Psychosociale gevolgen van kanker

Psychosociale gevolgen van de diagnose kanker

Kanker is een ingrijpende ziekte waarvoor vaak een intensieve behandeling nodig is en die voor veel onzekerheid kan zorgen. Dit alles kan leiden tot emoties bij u als patiënt en bij uw naasten. Daarnaast kan het hebben van kanker ook veel doen met de mensen om u heen (gezin, familie, vrienden), gevolgen hebben voor uw werk, uw financiële situatie, het organiseren van uw huishouden en de invulling van uw (vrije) tijd. Veel mensen gaan in reactie op de diagnose kanker ook meer stilstaan bij levensvragen en bij wat ze belangrijk vinden in het leven.  In deze bijeenkomst gaan we in op deze gevolgen en vragen en reiken we handvatten aan hoe hiermee om te gaan. Ook geven we uitleg over welke hulp er op dit gebied beschikbaar is en in welke situaties het goed kan zijn om deze hulp in te schakelen.