20 februari 2020

Kanker in het gezin: bemoei je er wel/niet mee

Het Oncologie Centrum Maastricht UMC+ is onderdeel van het Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland (OncoZON), een professioneel netwerk van instellingen die de handen ineen hebben geslagen om in deze regio de best mogelijke zorg op het gebied van kanker te bieden.

Het symposium Kanker in het gezin: bemoei je er wel/ niet mee   is georganiseerd door het Oncologie Centrum Maastricht UMC+, in samenwerking met de werkgroep Psychosociale Zorg van OncoZON.

 

Een ouder met thuiswonende kinderen die de diagnose kanker krijgt, stelt zichzelf al snel de vraag: ‘Hoe vertel ik het mijn kinderen?’ en: ‘Kan mijn kind dit wel aan?’ Voor sommige ouders is dit reden om meteen de hulp in te schakelen van een gespecialiseerd zorgverlener, anderen proberen het ziek zijn zoveel mogelijk weg te houden bij hun kinderen en zetten alles op alles om thuis niets te laten merken.

Hoe kan een gezin met een ouder met kanker, zo goed mogelijk ondersteund worden en wat is daarin de rol van de behandelend specialist, huisarts, verpleegkundige? Wanneer is het nodig gespecialiseerde psychosociale zorg in te schakelen? Kan er ook té veel zorg geboden worden? Op deze en andere vragen zal worden ingegaan tijdens dit symposium.

Keynote speaker is dr. Martin Appelo, GZ-psycholoog, auteur van diverse boeken waaronder Samenwerken bij kanker en Leren lijden. Ook is hij vaste gast bij het Radio1 programma Nieuws & Co. De titel van zijn lezing is: Kanker als samenwerkingsproject. Uiteraard zullen ook andere sprekers, ieder vanuit hun eigen invalshoek, het thema kanker in het gezin belichten.

Wij nodigen u van harte uit dit symposium bij te wonen.

Inschrijven