Mutaties bij longkanker

Longkanker Nederland organiseert een informatiemiddag in Utrecht. Deze middag is bedoeld voor patiënten die longkanker hebben door een mutatie. Ook naasten zijn van harte welkom.

Programma
12:00 Ontvangst en lunch 
13:00 Nieuwe ontwikkelingen Drs. Sayed Hashemi longarts Amsterdam UMC 
14:00 Doorleven met longkanker Janneke van der Stap Verpleegkundig Specialist Longoncologie UMC Utrecht 
15:00 Pauze 
15:30 Elkaar ontmoeten en lotgenotencontact 
16:30 Afsluiting

Praktische informatie 
Datum: Donderdag 30 mei 2024 
Tijd: 12:00 - 17:00 uur 
Locatie: Rudolf Magnus Vondellaan 94 Utrecht

Meer informatie en aanmelden: www.longkankernederland.nl 

Sluit de enquête