17 mei 2018

Oncologiesymposium Kankerpreventie: de ultieme vorm van functiebehoud

 Kankerpreventie: de ultieme vorm van functiebehoud

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook (of misschien wel juist) voor kanker. In de oncologiezorg is er veel aandacht voor diagnostiek en  behandeling van patiënten gericht op genezing en behoud van functie, maar de meest optimale vorm van functiebehoud ligt altijd nog bij de preventie van kanker. Maar hoe houden we mensen zo lang mogelijk gezond? Om deze vraag te beantwoorden moeten we zicht krijgen op de belangrijkste risicofactoren en de mogelijkheden om die te beïnvloeden. Tijdens dit symposium zal een update gegeven worden van de nieuwste onderzoeksmethoden die worden ingezet om de mogelijkheden voor kankerpreventie te onderzoeken. We zullen bespreken of deze preventiestrategieën ook op een dusdanige manier kunnen worden ontworpen dat ze goed aansluiten bij individuele genetische en omgevingskenmerken van het individu. De ontwikkeling van nieuwe methoden om kankerverwekkende eigenschappen van chemische stoffen en geneesmiddelen te voorspellen of om de eerste stadia van darmkanker zo vroeg mogelijk te diagnosticeren zullen worden toegelicht. Tijdens de lezingen zal ook worden ingegaan op hoe voeding- en leefstijladviezen in de praktijk het beste kunnen worden aangeboden.

https://mumc-oncologie.paydro.com/kankerpreventie-de-ultieme-vorm-van-functiebehoud