Bestuur F|Fort Foundation schenkt bijzonder kunstfotografieboek aan AYA-team Maastricht UMC+

Het was haar missie om het mentale welzijn van jongvolwassenen met kanker te verbeteren. Daarom richtte Floor van Liemt na haar diagnose de F|Fort Foundation op. Tijdens haar ziekteproces miste ze leeftijdsspecifieke zorg en aandacht. Alles leek ingericht en afgestemd op oudere mensen met kanker. Met de F|Fort Foundation wilde Floor aandacht vragen voor de impact van kanker op jongvolwassen leeftijd en haar lotgenoten steunen. Het kunstfotografieboek ‘De Gemene Deler’ vertelt het verhaal van Floor en 10 andere AYA’s (jongvolwassenen met kanker) op unieke wijze. Het AYA-team van het Maastricht UMC+ Comprehensive Cancer Center (MCCC) ontving het bijzondere boek op 25 mei j.l. van Alexa Gratama, voorzitter van de F|FORT Foundation.

Na vier jaar geleefd te hebben met uitgezaaide longkanker is Floor op 31 december 2021 overleden. Het bestuur van de F|Fort Foundation zet haar werk met passie en gedrevenheid voort.

Het kunstfotografieboek werd gemaakt in opdracht van de F|Fort Foundation, Floor zelf was creatief eindverantwoordelijke. Aan de hand van zes thema’s die te maken hebben met ziek zijn in deze bijzondere levensfase, worden de elf ervaringsverhalen uitgebeeld. Een korte tekst versterkt elke foto en zet aan tot reflectie.

AYA-zorg MUMC+
Casemanagers Femke Bruls, Céline Gillissen en Claudia Geesing begeleiden AYA’s in het MCCC. Bij hen kunnen jongvolwassenen met kanker in iedere fase van hun ziekte terecht met álle vragen die zij hebben rondom hun ziekte of behandeling. De vraag “Wie ben jij en wat heb je nodig?” staat bij AYA-zorg altijd centraal en er kan laagdrempelig worden doorverwezen naar andere zorgverleners van het AYA-team*. Het MUMC+ maakt onderdeel uit van het landelijke AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk en werkt in haar regio nauw samen met andere ziekenhuizen die AYA-zorg verlenen.

De mens achter de ziekte
Floor wilde dat het in de behandelkamer niet alleen maar zou gaan over het ‘kleiner maken van de tumor’. Er moet meer aandacht komen voor de mens achter de ziekte vond ze. Onlosmakelijk verbonden met de medische behandelingen dient er het gehele traject aandacht te zijn voor leeftijdsgebonden vragen en mentale ondersteuning.

Dit bewijst ook het verhaal van de nu 26-jarige Milou Geurts. Zij kreeg eind 2018 vage klachten. Toen ze begon over te geven, deed ze voor de zekerheid een zwangerschapstest. Die bleek positief. Bij een check in de abortuskliniek zagen ze echter niets op de echo. Ze stuurden haar door naar het Maastricht UMC+. “Het ging allemaal zo snel”, zegt Milou. “Ik werd een dag later al geopereerd. Vervolgens kreeg ik de mededeling: ‘Je was niet zwanger, maar we hebben wel een kwaadaardige tumor van 1,6 kilo uit je buik gehaald’. Het hele verhaal van Milou is te lezen op de website, maar we willen ook graag een inkijkje geven in haar leven nu. “Op dit moment voel ik mij heel goed, ik zit nog steeds in het controle traject maar hoef nog maar één keer per half jaar terug naar het ziekenhuis.” Sinds haar revalidatie is Milou verder gegaan met haar bachelor Psychologie in Rotterdam. Deze heeft ze met succes afgerond in 2020. Daarna is ze verder gaan studeren: de master Psychologie heeft ze afgelopen februari afgerond. Tegelijkertijd is ze begonnen aan de master Orthopedagogiek en nu druk met haar stage en scriptie. “Ik ben heel blij dat ik alles zo goed als mogelijk heb kunnen oppakken en mijn leven niet meer stil staat. Open zijn over alles heeft mij, en mijn omgeving, heel erg geholpen in het herstel/verwerkingsproces. Dat ik ziek ben geweest hoort bij me en zal er ook altijd bij horen maar het is niet meer hetgeen wat de boventoon voert in mijn leven. Dit is iets wat ik alle mensen (jong of oud) gun die te maken krijgen met deze verschrikkelijke ziekte. Zelf heb ik deze ervaring een plaats kunnen geven en kijk ik uit naar het volgende deel van mijn leven.” Milou levert als ervaringsdeskundige een waardevolle bijdrage aan de AYA-zorg in het MUMC+.

Samen sterk
Het was Floors grote wens dat iedere jongvolwassene die de diagnose kanker krijgt in ‘De Gemene Deler’ kan kijken en lezen. Je weet dan dat je niet alleen bent, je kunt er troost en inspiratie uit halen. Om deze wens in vervulling te laten gaan werken wij heel graag samen met het AYA Zorgnetwerk.”, aldus Alexa Gratama, voorzitter van de F|Fort Foundation.  Je kunt het boek bekijken in het ontmoetingscentrum van de polikliniek Oncologie van het MUMC+ en het is gratis verkrijgbaar voor alle jongvolwassenen met kanker én hun zorgverleners via het contactformulier op www.ffortfoundation.nl of via alexa@ffortfoundation.nl

Meer weten over AYA-zorg?
https://oncologie.mumc.nl/ondersteunende-zorg/jong-en-kanker-aya
https://ayazorgnetwerk.nl/

* Het AYA-team van het MUMC+ bestaat uit:
Dhr. Dr. R. Lalisang, medisch oncoloog
Mw. Drs. A. Demandt, internist hematoloog
Mw. Dr. J. de Vos-Houben, gezondheidsvoorlichter
Mw. C. Gillissen, verpleegkundig specialist i.o.
Mw. F. Bruls, verpleegkundig specialist
Mw. Claudia Geesing, verpleegkundige
Mw. Dr. H. Nauta, GZ-psycholoog
Dhr. Drs. M. Kamps, medisch maatschappelijk werk
Mw. Dr. M. Beelen, sportarts
Mw. Drs. Esther Diederen, geestelijk verzorger
Mw. M. Geurts, AYA
Dhr. O. van Katwijk, AYA

Overhandiging boek gemene deler - AYA
Op de foto van links naar rechts: Joyce de Vos, gezondheidsvoorlichter, Alexa Gratama, voorzitter F|Fort Foundation en Roy Lalisang, medisch oncoloog
Sluit de enquête