Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Eerste FET-PET onderzoeken in het Maastricht UMC+

Op 24 februari jl. zijn de eerste FET-PET onderzoeken uitgevoerd in het Maastricht UMC+. Met behulp van de radioactieve stof 18F-FET (Fluor-ethyl-tyrosine) worden hersentumoren nauwkeurig in kaart gebracht. FET is een aminozuur en wordt opgenomen in gebieden waar veel eiwitten worden gemaakt. Een voorbeeld hiervan zijn bepaalde kwaadaardige hersentumoren zoals glioblastomen. Met een PET-scanner kunnen we de opname van FET in de tumor meten. Dat kan bijvoorbeeld helpen om te bepalen wat de beste plek is om een neurochirurgisch biopt te nemen. Daarnaast kan het FET-PET onderzoek helpen effecten van hersenbestraling te onderscheiden van groei van de tumor, iets wat niet altijd betrouwbaar mogelijk is met een MRI-scan.

Door nauwe samenwerking tussen verschillende afdelingen (Beeldvorming, Neurologie, Neurochirurgie, Radiotherapie en Medische Oncologie), en met steun van de directies van het Oncologie Centrum en het Hersen/Zenuwcentrum, is FET-PET onderzoek nu ook mogelijk in Maastricht. Voorheen werden patiënten voor dit onderzoek nog doorverwezen naar het PET onderzoekscentrum in het Duitse Jülich. Dat we het nu in Maastricht kunnen aanbieden is een grote winst voor onze patiënten: minder reistijd, patiëntvriendelijker en door snellere diagnostiek ook snellere behandeling.  

De FET-PET onderzoeken worden onder andere uitgevoerd op de hybride PET/MRI scanner van het Maastricht UMC+. Hybride wil zeggen dat twee soorten scans (MRI onderzoek en nucleair onderzoek) gelijktijdig gemaakt kunnen worden in één scanner. Het Maastricht UMC+ is één van de twee centra in Nederland die over een geïntegreerde PET/MRI scanner beschikken. In figuur 1 is het verschil te zien tussen een standaard MRI en een FET-MRI. Links een afbeelding van een reguliere MRI van de hersenen en in het midden en rechts is de gecombineerde FET-MRI afbeelding zichtbaar. Door deze combinatie is er niet alleen nauwkeurige beeldvorming van de structuur van de hersenen en de tumor (MRI), maar ook nauwkeurige metabole beeldvorming (FET) van de tumor, wat iets zegt over de activiteit van de cellen in de tumor. In de afbeelding is rood het gebied met de hoogste FET opname en blauw/paars het gebied met de laagste opname.

Figuur 1. MRI versus FET-PET
Figuur 1. Het verschil tussen een MRI en een FET-PET
Sluit de enquête