Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Eerste patiënt in het Maastricht UMC+ behandeld met CAR T-cel therapie

Op 25 februari is de eerste patiënt met CAR T-cel therapie behandeld in het Maastricht UMC+. De therapie is bedoeld voor patiënten met een agressieve vorm van lymfklierkanker die ondanks meerdere behandelingen niet genezen zijn. Bij CAR T-cel therapie worden immuuncellen zo aangepast dat ze kankercellen (het lymfoom) kunnen doden.
Wat is lymfklierkanker

Patiënten met dit specifieke type lymfklierkanker hebben een slechte prognose met een overlevingskans van ongeveer 10%. Met CAR T-cel therapie ligt deze overlevingskans boven de 40%. Er ontstaat dus weer perspectief voor de patiënt.

“CAR T-cel therapie is echter een complexe behandeling met risico op complicaties”, vertelt dr. Marjolein van der Poel, Internist-Hematoloog. “Er zijn veel verschillende specialismen en onderafdelingen bij betrokken waaronder het stamcellaboratorium, de aferese afdeling, verpleegafdeling A5, CAR T-coördinatoren, hematologen, neurologen, intensivisten en de ziekenhuisapothekers”.

Wat is CAR T-cel therapie

Voordat een ziekenhuis de therapie mag toepassen, moet deze eerst een kwalificatie doorlopen. Onderdeel van deze kwalificatie is onder andere een audit op de afdeling hematologie, het stamcellaboratorium en de aferese afdeling. Daarnaast hebben de betrokken professionals trainingen gevolgd om de therapie op de juiste manier uit te kunnen voeren. Vervolgens zijn er protocollen gemaakt en zijn er aanvullende onderwijsmomenten geweest. Zo hebben verpleegkundigen van A5, die de verplichte trainingen hebben gevolgd, de overige verpleegkundigen van A5 opgeleid. Ook hebben zij een verpleegplan en verpleegkundige protocollen gemaakt.

Teamleider Robbert Nelissen van A5 vertelt: “Zij hebben alle randvoorwaarden gecreëerd om deze nieuwe intensieve behandeling veilig en gestroomlijnd te laten verlopen vanuit verpleegkundige visie.
Door de complexiteit van deze behandeling en intensiteit van verpleegkundige zorg bij deze patiënten heeft onze werkgroep goed ingezet op preventie en voorlichting richting het gehele verpleegkundige team. De werkgroep heeft dit organisatorisch en vakinhoudelijk op een professionele wijze vorm gegeven. Nauwe samenwerking tussen hematologen en verpleegkundigen laten een hoge mate van kwaliteit en veiligheid van zorg zien binnen onze verpleegafdeling”.

Dr. Marjolein van der Poel: “Het UMCG, Radboud UMC, Erasmus MC en het AMC gingen ons reeds voor. Dat het Maastricht UMC+ deze accreditatie nu ook heeft ontvangen is echt goed nieuws voor onze patiënten. Een prestatie die berust op een enorme inzet van en goede samenwerking tussen professionals van verschillende afdelingen”.

Wist u dat
Sluit de enquête