NVMO flashmob studie reisbereidheid patiënten met kanker op 13 en 14 maart 2023

Het aantal mensen met kanker zal de komende jaren toenemen. Er wordt landelijk nagedacht hoe we in de toekomst goede zorg kunnen blijven geven aan alle mensen met kanker. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) wordt de doelstelling voor verdere concentratie en spreiding van oncologische zorg uitgesproken, en doorontwikkeling van zowel netwerk- en expertzorg als passende zorg.
We willen middels dit onderzoek meer inzicht krijgen in hoe lang patiënten met kanker willen reizen voor de behandeling en controle voor hun kanker, en welke faciliterende, dan wel belemmerende factoren een rol spelen bij deze bereidheid tot reizen.

Flashmob
Dit is een studie waarin in een korte tijd (Flash) een grote groep onderzoekers/deelnemers (Mob) deelnemen aan een studie, om zo snel data te kunnen verzamelen. We hebben hiervoor gekozen om een dwarsdoorsnede van onze patiënten populatie te krijgen. 65 ziekenhuizen in Nederland doen vandaag en morgen mee aan het onderzoek naar de reisbereidheid van patiënten met kanker onder behandeling van een internist-oncoloog.

Doelgroep: patiënten die op de polikliniek of telefonisch een afspraak hebben met een internist-oncoloog of gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en patiënten die komen op de dagbehandeling voor de medische oncologie worden gevraagd deel te nemen. Indien zij willen mee doen vullen ze eenmalig een vragenlijst in. De resultaten hiervan zijn niet herleidbaar naar de individuele patiënt.  Vanwege dat de studie geïnitieerd is vanuit de Nederlandse Vereniging Medische Oncologie, worden in dit onderzoek enkel hun patiënten meegenomen in dit onderzoek.

Uitkomsten
De uitkomsten van dit onderzoek zullen helpen in de besluiten rondom netwerkvorming en concentratie/spreiding (IZA).  Bij dit onderzoek zijn het IKNL en de NFK betrokken. De resultaten worden medio 2023 verwacht.

Sluit de enquête