Prof. dr. René van der Hulst aangesteld als voorzitter van OncoZON

Per direct is prof. dr. René van der Hulst aangesteld als de nieuwe voorzitter dagelijks bestuur van OncoZON. Met deze benoeming neemt Van der Hulst de leiding op zich van het samenwerkingsverband bestaande uit negen vooraanstaande ziekenhuizen en één radiotherapeutisch instituut in de regio Zuidoost-Nederland*. Het netwerk zorgt ervoor dat mensen de best mogelijke en passende zorg op het gebied van kanker ontvangen in hun eigen regio.

Unaniem vertrouwen
Van der Hulst is hoogleraar plastische chirurgie in het Maastricht UMC+ en sinds 1 juli van dit jaar medisch directeur van het Maastricht UMC+ Comprehensive Cancer Center (MCCC). Na zijn benoeming heeft hij met alle bestuurders van de netwerkpartners kennisgemaakt. Ook is hij voorgesteld aan de leden van de Regionale Oncologie Commissie. Helen Mertens, voorzitter van het Algemeen Bestuur van OncoZON en bestuursvoorzitter van het Maastricht UMC+, verklaart: "Het vertrouwen in René als de nieuwe voorzitter is unaniem onderstreept door alle bestuurders. We zijn ervan overtuigd dat hij een waardige opvolger is van prof. dr. Bernd Kremer."

Belangrijke ambitie
“OncoZON is in de laatste jaren uitgegroeid tot een solide netwerk. Dat is een hele prestatie met zoveel partijen die ieder een eigen kleur hebben.” Zegt René van der Hulst. “Ik zie het als mijn taak om de onderlinge samenwerking en verbinding waar het nodig is nog verder te versterken. Want er komen nog genoeg uitdagingen op ons pad. Zoals het uitwerken van het Integraal Zorgakkoord (IZA), waarin we onderlinge afspraken maken over de verdeling van de oncologische zorg. Regionale samenwerking is cruciaal, omdat ziekenhuizen alleen niet alle zorg kunnen bieden. De kracht achter OncoZON is dat deze verdeelvraagstukken openlijk besproken worden om het zo echt samen te gaan doen en op die manier te zorgen voor goede, toegankelijke en betaalbare zorg.”

Topzorg voor nu en in de toekomst
OncoZON streeft als eerste oncologische regio binnen Nederland en tweede in Europa naar een OECI-netwerkaccreditatie, om te waarborgen dat de kwaliteit van de oncologische zorg van het hoogst mogelijke niveau is. De OECI (Organisation of European Cancer Institutes) is hét instituut binnen Europa dat toetst en controleert of een oncologische zorginstelling voldoet aan hoge internationaal vastgelegde kwaliteitseisen. Het bestuur van OncoZON heeft er alle vertrouwen in dat met de aanstelling van Van der Hulst het netwerk zich op alle vlakken van zorg, onderwijs en onderzoek verder blijft door ontwikkelen.

Achtergrond werkzaamheden
Met zijn achtergrond als plastisch chirurg, hoogleraar en afdelingshoofd plastische, reconstructieve en handchirurgie bij het MUMC+, heeft Van der Hulst ruime ervaring opgebouwd op regionaal niveau. Hij heeft met een aantal collega’s met succes een regionaal samenwerkingsverband opgezet waarin plastisch chirurgen van verschillende Limburgse ziekenhuizen intensief samenwerken. Daarnaast heeft hij een leidende rol vervuld als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie.

*OncoZON: Anna ZorggroepCatharina Hospital EindhovenZiekenhuis ElkerliekLaurentius ZiekenhuisMaastroMáxima MCMaastricht UMC+SJG WeertVieCuri Medisch CentrumZuyderland

Sluit de enquête