1 november 2018

Samen Beslissen bij kanker

Uitvraag over Samen Beslissen  NFK !!!
Als NFK en kankerpatiëntenorganisaties willen we graag meer zicht krijgen op hoe (ex-)kankerpatiënten denken over Samen Beslissen met de zorgverlener over een behandeling. Daarom hebben we een vragenlijst samengesteld in samenwerking met mensen die kanker hebben (gehad) en stakeholders uit het veld.  De vragenlijst staat vanaf vandaag twee weken open (tot 13 november).
 

De vragenlijst is in te vullen door iedereen die kanker heeft (gehad). De link naar de vragenlijst: https://nl.research.net/r/DJE_samen_beslissen_NFK

Ter informatie het NFK nieuwsbericht: https://nfk.nl/nieuws/samen-beslissen-over-je-kankerbehandeling-wat-is-jouw-ervaring

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

Op 6 december lanceren we de uitkomsten. We delen deze breed, zodat zorgverleners en onderzoekers leren van de ervaringen van (ex-)kankerpatiënten. Daarnaast brengen we patiënten op de hoogte van de uitkomsten. Dit doen we bijvoorbeeld door de uitkomsten aan te bieden aan de media en door ze te publiceren op onze website. Mocht je tips hebben waar we de uitkomsten op landelijke bijeenkomsten kunnen presenteren, dan ontvang ik deze graag.

Dit onderzoek wordt gedaan door NFK in samenwerking met haar 19 kankerpatiëntenorganisaties.

Dank voor je betrokkenheid!

Vriendelijke groet,

Ella Visserman | Belangenbehartiger Kwaliteit van Zorg | Samen Beslissen
T 088 002 9777 | E e.visserman@nfk.nl