Samenwerking centraal tijdens werkbezoek minister Ernst Kuipers

Vandaag (maandag 26 juni) bracht minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een bezoek aan het Maastricht UMC+. Hij werd onder meer bijgepraat over ontwikkelingen op het gebied van oncologische samenwerking in de regio en uitdagingen op het gebied van (academische) borstkankerzorg. Daarnaast kreeg de minister een inzicht in het slim organiseren van zorg via integraal capaciteitsmanagement. Minister Kuipers werd op zijn werkbezoek vergezeld door directeur-generaal Curatieve Zorg Barbara Goezinne van het ministerie van VWS.

Werkbezoek Kuipers

Dr. Helen Mertens, bestuursvoorzitter van het Maastricht UMC+, trapte het werkbezoek af door de minister te complimenteren met het feit dat hij goed naar Maastricht heeft gekeken bij de totstandkoming van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Op veel terreinen zoals bijvoorbeeld digitale zorg, preventie en regionale samenwerking werkt het Maastricht UMC+ al vooruitstrevend binnen de kaders van haar eigen strategie Gezond Leven.

Oncologische samenwerking
In het IZA staat passende zorg en samenwerking tussen zorgpartijen centraal. Een mooi voorbeeld daarvan is het Oncologisch Netwerk Zuidoost Nederland (OncoZON). Een samenwerkingsverband tussen negen ziekenhuizen en een bestralingsinstituut in Limburg en Zuidoost Brabant. Het oncologische netwerk is er op gericht om op iedere locatie de best mogelijke oncologische zorg te bieden. Dichtbij als het kan, verder weg als het moet. Zo is de borstkankerzorg één van de tumorlijnen waarin het Maastricht UMC+ een aantal bijzondere expertises bezit, van protonentherapie, complexe borstreconstructies en oncologische behandeling tijdens zwangerschap tot de preïmplantatie genetische test (PGT) om erfelijke borstkanker te voorkomen.

Onder de indruk
Het IZA vraagt van partijen ook om de zorg slimmer te organiseren en de beschikbare zorgcapaciteit optimaal te benutten. Dat gebeurt in het Maastricht UMC+ onder meer via het Integraal Capaciteitsmanagement. Dagelijks wordt minutieus gekeken naar de beschikbaarheid van OK’s en bedden en naar de verwachte stroom van patiënten die binnenkomen en weer naar huis gaan. Dat leidt tot een optimale planning in het belang van de patiëntenzorg. Minister Kuipers was al met al zichtbaar onder de indruk van de ontwikkelingen. “Samenwerking is een sleutelbegrip binnen het IZA om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Ik heb hier vandaag uitstekende voorbeelden gezien op het gebied van (academische) oncologie en het slim organiseren van zorg met behulp van integraal capaciteitsmanagement, maar we hebben ook met elkaar gesproken over de hindernissen en de uitdagingen waar we voor staan. Door de opgedane ervaring en de beschikbare kennis en expertise met elkaar in het land te delen, ben ik er van overtuigd dat we die uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Uiteindelijk zullen we het samen moeten doen om de zorg te verduurzamen.”  

Werkbezoek Kuipers
Werkbezoek Kuipers
Werkbezoek Kuipers
Werkbezoek Kuipers
Sluit de enquête