Status Comprehensive Cancer Center voor Maastricht UMC+

Het Maastricht UMC+ Oncologie Centrum en onderzoeksinstituut GROW van de Universiteit Maastricht zijn samen door de Europese Organisatie van Kanker Instituten (OECI) erkend als Comprehensive Cancer Center. Het MUMC+ is het eerste UMC en na het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam het tweede ziekenhuis in Nederland met deze prestigieuze certificering. Het kwaliteitskeurmerk is vijf jaar geldig en houdt in dat het centrum oncologische zorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in samenhang en op excellent niveau aanbiedt.

Bernd Kremer, medisch directeur van het Maastricht UMC+ Oncologie Centrum: “Deze certificering is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van ons centrum en voor de zorg aan patiënten in onze regio en ver daarbuiten. Maar zeker ook een erkenning voor al het werk dat de afgelopen tijd is verricht.” Aan de toekenning van het kwaliteitskeurmerk is namelijk een intensief accreditatietraject voorafgegaan waarin het Oncologie Centrum en GROW (School for Oncology and Developmental Biology van de Universiteit Maastricht) gezamenlijk zijn opgetrokken.

Leven met functiebehoud
Deze samenwerking heeft volgens de OECI geleid tot een innovatieve en dynamische organisatie - een frontrunner - die onderzoek en kennis stevig integreert in de klinische praktijk. Daaraan ten grondslag ligt een sterke visie die focust op overleven met functiebehoud. Dit houdt in dat zorg en onderzoek continu gericht zijn op het behouden of herstellen van alle functies die iemands gezondheid definiëren. Denk daarbij aan lichamelijke functies, mentaal welbevinden, sociale participatie en kwaliteit van leven. Manon van Engeland, wetenschappelijk directeur van GROW: “Qua research betekent dit onder meer dat we inzetten op verbetering van diagnostiek en behandelingen met minder bijwerkingen. Maar ook dat we ons nadrukkelijk richten op preventie, het voorkomen van kanker. Onder meer door onderzoek te verrichten naar genen, omgeving en leefstijl.”

Best mogelijke zorg
Zorg, onderzoek en ondersteuning zijn volgens de OECI in Maastricht helder georganiseerd rondom de ‘patient journey’. Het traject dat patiënten afleggen van verwijzing tot follow-up thuis. Om de best mogelijke zorg te realiseren is op alle niveaus patiëntenparticipatie verankerd. Van samen beslissen over een behandeling (shared decision) tot meebeslissen over toekomstig beleid (patiëntvertegenwoordiging in de Oncologiecommissie).

Netwerkfunctie
Het certificaat is ook toegekend vanwege de duidelijke netwerkfunctie. Binnen OncoZON - het Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland - wordt met acht andere regionale ziekenhuizen en het radiotherapiecentrum Maastro samengewerkt. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met alle partners binnen het Maastricht UMC+ die zich bezighouden met oncologische zorg en onderzoek, zoals de onderzoeksinstituten CAPHRI (Care and Public Health Research Institute), NUTRIM (School of Nutrition and Translational Research in Metabolism), het Clinical Trial Center Maastricht en het Kankeronderzoekfonds Limburg.

Sluit de enquête