28 februari 2017

Voor en vooral met de patient

Op de verpleegafdeling A5, voor kanker- en hemathologiepatiënten, worden artsen, verpleegkundigen en patiënten tegelijkertijd geïnformeerd over bloed- en scanonderzoeken. Dat leidt tot uitvoerige gedachtewisselingen met patiënten die meebeslissen over de verdere behandeling.