Werken aan meer behandelopties voor patiënten met glioblastoom

De vooruitzichten voor patiënten met een glioblastoom zijn al jaren ongunstig en de behandelopties blijven beperkt. Reden om in de recent opgestarte GLOW-studie met een complete DNA-analyse te zoeken naar nieuwe behandelingen. Twaalf ziekenhuizen mee aan deze studie, in samenwerking met het Oncode Institute en de Hartwig Medical Foundation. Medisch oncoloog Ann Hoeben is vanuit het Maastricht UMC+ betrokken bij studie: ‘We nemen deel omdat we de behandelingsperspectieven willen verbeteren voor patiënten met een glioblastoom.’
Sluit de enquête