Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Kankersoorten

Begeleiding tijdens de behandeling

Een hersentumor en de gevolgen van de behandeling kunnen veel invloed hebben op uw leven en op dat van uw naasten. Zowel lichamelijk maar zeker ook emotioneel krijgt u heel wat te verwerken. Onderzoeken, uitslagen en behandelingen kunnen veel verdriet, spanning en stress oproepen. Ook kunt u last krijgen van angstklachten, extreme vermoeidheid, somberheid en boosheid. Daarnaast kan het ziek zijn ook op praktisch vlak consequenties hebben. Denk bijvoorbeeld aan financiële problemen, problemen rond vervoer of huisvesting, vragen over ondersteuning van de mantelzorger of kinderopvang.

Om u zo goed als mogelijk te helpen bieden we binnen het Oncologiecentrum ondersteuning aan door medewerkers van het psychosociale team, waaronder maatschappelijk werkers van het Maastricht UMC+ of van MAASTRO clinic. Daarnaast werkt het team van de neuro-oncologie ook nauw samen met de afdeling Neuropsychologie van het MUMC+.

Afhankelijk van de aard van uw klachten en de behandeling die u op dat moment ondergaat, verwijzen wij u naar de meeste geschikte hulpverlener.

Periodiek sturen wij u en uw naaste een screeningslijst toe waarmee we eventuele klachten kunnen meten en waarop u de behoefte aan ondersteuning en begeleiding kunt aangegeven. Natuurlijk kunt u tussentijds ook altijd uw klachten bespreken met uw behandelend arts of bij de neuro-oncologie verpleegkundige. Samen met hen kunt u bepalen of en welke extra ondersteuning u nodig heeft.

 

Sluit de enquête