Erfelijke kanker

Kanker zelf is niet erfelijk, de aanleg voor kanker wel. Bij ongeveer 5% (5 op de 100) van alle mensen met kanker is erfelijke aanleg de belangrijkste oorzaak.

De volgende kenmerken wijzen op een erfelijke aanleg van kanker:

  • Dezelfde soort kanker komt voor bij 2 of meer verwanten uit verschillende generaties.
  • Een specifieke combinatie van verschillende soorten kanker komt voor bij 1 persoon of binnen 1 familie.
  • De ziekte ontstaat op jongere leeftijd dan gebruikelijk is. Welke leeftijd als grens geldt, verschilt per kankersoort.
  • Er zitten meerdere tumoren in 1 orgaan die los van elkaar zijn ontstaan.
  • Er zitten tumoren (geen uitzaaiingen) in 2 dezelfde organen.
  • Het voorkomen van borstkanker bij een man kan wijzen op een erfelijke aanleg voor borstkanker.
  • Tweemaal een melanoom bij dezelfde persoon.

Het kan van belang zijn voor patiënten en hun bloedverwanten om te weten of de kanker bij henzelf en/of in hun familie erfelijk is. Dan kan er een erfelijkheidsonderzoek gestart worden. Erfelijkheidsonderzoek (oncogenetica) wordt gedaan bij Klinische Genetica en bestaat doorgaans uit stamboomonderzoek en mogelijk DNA-onderzoek. Op verwijzing van uw huisarts of specialist maken wij een afspraak voor u met een klinisch geneticus of een genetisch consulent, gespecialiseerd in oncologie.