Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Kankersoorten

Gevolgen voor u en uw familieleden

Het is belangrijk dat uw familieleden op de hoogte zijn van hun risico’s. Dit kan grote voordelen opleveren voor hun gezondheid en hen leed besparen. Zij kunnen vervolgens zelf bepalen of ze eveneens DNA onderzoek laten uitvoeren.
Hoe vertel ik het mijn familie

Erfelijkheidsonderzoek kan gevolgen hebben voor het afsluiten van bijvoorbeeld levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
Verzekeren en erfelijkheid

Een kind dat de aanleg voor erfelijke kanker erft, hoeft geen kanker te krijgen. De kans op die kanker is wel sterk verhoogd. Sommige mensen zien daarom af van het krijgen van kinderen, voor anderen is het geen reden om af te zien van een zwangerschap. Heeft u een erfelijke aanleg en wilt u graag kinderen? Dan kunt u dit bespreken met de klinisch geneticus of genetisch consulent.
Kinderwens en erfelijke aanleg (Preïmplantatie Genetische Diagnostiek)
Kinderwens en erfelijke aanleg (Prenatale Diagnostiek)

Emotionele gevolgen van erfelijkheidsonderzoek
Blijkt er in de familie een verhoogd risico op een bepaalde soort kanker te zijn, maar heeft DNA-onderzoek (nog) geen genmutatie aangetoond? Dan blijft de onzekerheid over een erfelijke aanleg bestaan. Ook als duidelijk is dat er sprake is van een genmutatie kan dit veel vragen, onzekerheden en emoties oproepen. Het kan een hele tijd duren voordat u met die onzekerheid om kunt gaan. De klinisch geneticus of genetisch consulent ondersteunt en begeleidt u zo veel mogelijk voor, tijdens en na het erfelijkheidsonderzoek. Heeft u behoefte aan meer begeleiding dan kunt u een afspraak maken met een maatschappelijk werker of psycholoog. Vraag een verwijzing bij uw arts, klinisch geneticus of genetisch consulent, eventueel ook voor uw kinderen.

Sluit de enquête