Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Wij vinden het belangrijk dat u tijdig geïnformeerd wordt over de kans op onvruchtbaarheid en wat wel en niet mogelijk is met betrekking tot een kinderwens na een diagnose van kanker. In het Maastricht UMC+ is daarom in het Oncologie Centrum onder andere een fertiliteitpoli ingericht, waar een team van professionals bestaande uit een medisch oncoloog, een gynaecoloog en een oncologieverpleegkundige u voorafgaand aan de behandeling goed informeert over de effecten van de behandeling.

Meer informatie over de behandeling van een specifieke kankersoort en de relatie tot een kinderwens vindt u op de pagina's met kankersoorten.

Sluit de enquête