Ondersteuning en nazorg

Kanker en kinderwens

Wij vinden het belangrijk dat u tijdig geïnformeerd wordt over de kans op onvruchtbaarheid en wat wel en niet mogelijk is met betrekking tot een kinderwens na een diagnose van kanker. In het Maastricht Universiteit Medisch Centrum is daarom in het Oncologiecentrum onder andere een fertiliteitpoli ingericht, waar een team aan professionals bestaande uit een medisch oncoloog, een gynaecoloog en een oncologieverpleegkundige u voorafgaand aan de behandeling goed informeert over de effecten van de behandeling.

Meer informatie over de behandeling van een specifieke kankersoort en de relatie tot een kinderwens vindt u op de pagina's met kankersoorten.