Erfelijke kanker

Erfelijke kanker

Kanker zelf is niet erfelijk, de aanleg voor kanker kan wel erfelijk zijn. Bij ongeveer 5% (5 op de 100) van alle mensen met kanker is erfelijke aanleg de belangrijkste oorzaak.

De volgende kenmerken kunnen wijzen op een erfelijke aanleg van kanker:

  • Dezelfde soort kanker komt voor bij drie of meer verwanten uit verschillende, opeenvolgende  generaties.
  • Een specifieke combinatie van verschillende soorten kanker komt voor bij één persoon of binnen één familie.
  • De ziekte ontstaat op jongere leeftijd dan gebruikelijk is. Welke leeftijd als grens geldt, verschilt per kankersoort.
  • Er zitten meerdere tumoren in één orgaan die los van elkaar zijn ontstaan.
  • Er zitten tumoren (geen uitzaaiingen) in 2 dezelfde organen.
  • Het voorkomen van borstkanker bij een man, kan wijzen op een erfelijke aanleg voor borstkanker.

Het kan voor patiënten en hun bloedverwanten van belang zijn om te weten of de kanker bij henzelf en/of in hun familie erfelijk is. Dan kan er een erfelijkheidsonderzoek gestart worden. Onderzoek naar erfelijkheid van kanker (oncogenetica) wordt gedaan bij afdelingen Klinische Genetica in academische ziekenhuizen en het Antonie van Leeuwenjoek ziekenhuis. Op verwijzing van uw huisarts of specialist maken wij een afspraak voor u met een klinisch geneticus of een genetisch consulent, gespecialiseerd in oncologie.