Hersentumoren

Voorbereiding op het gesprek met uw arts

Een bezoek aan het ziekenhuis bij verdenking of bewezen kanker is spannend. Neem bij voorkeur een familielid of goede vriend(in) mee. Twee horen immers meer dan een. Schrijf uw vragen op en zorg dat u een schriftje bij de hand heeft om notities te maken. Vragen die bijvoorbeeld relevant kunnen zijn:

  • Wat heeft het onderzoek nu precies aangetoond? Vraag eventueel een kopie van het verslag van patholoog of radioloog. Vraag de arts een schets te maken van het probleem.
  • Moet er nog verder onderzoek plaatsvinden, en wat is het doel daarvan?
  • Welke behandelingen worden er voorgesteld, in welke volgorde en op welke termijn? Zijn er alternatieve behandelopties? Welke zijn dat dan? En wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende opties?
  • Wat is het doel van de antitumor behandeling? Curatief (doel is genezing) of palliatief (doel is levensverlenging en klachtvermindering)?
  • Welke ondersteunende behandelingen zijn er mogelijk om de klachten te verminderen (Bijvoorbeeld medicijnen tegen pijn of misselijkheid, bestraling tegen pijn, begeleiding door psycholoog of maatschappelijk werker)

Uw behandelend arts bepaalt in overleg met u en met het hele team welke onderzoeken er nodig zijn voor het stellen van de diagnose en het opstellen van het behandelplan. Welke onderzoeken en welke behandelingen worden toegepast, hangt onder andere af van uw conditie, leeftijd en het stadium van de ziekte.