Verwijzers

Klinische studies

Klinisch onderzoek richt zich op het het vinden van betere, effectiever geneesmiddelen. Als alles erop wijst dat de nieuwe therapie werkt, dat de bijwerkingen kleiner zijn dan bij de huidige behandeling, dan kan het klinisch onderzoek van start gaan. Dat betekent dat de nieuwe behandeling wordt aangeboden aan patiënten. In het klinisch onderzoek wordt nauwgezet gevolgd wat de resultaten van de nieuwe therapie zijn.

Fases in onderzoek:
Een nieuwe behandeling moet eerst volgens strenge wetenschappelijke normen worden getest. Het onderzoek wordt opgebouwd in fases, om er voor te zorgen dat de u geen risico's loopt bij het meedoen aan onderzoek. Het meedoen aan wetenschappelijk onderzoek is in iedere fase anders.