Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Klinische studies

Klinische studies longoncologie

Het MUMC+ is betrokken bij een groot aantal klinische studies naar de behandeling van longkanker. Daarbij wordt meestal het resultaat van behandelingen met chemotherapie, immunotherapie of een combinatie daarvan onderzocht.
De onderzoeken richten zich op NSCLC dan wel SCLC, op fase I, II, III of IV longkanker of een combinatie daarvan en zijn curatief of palliatief van opzet. Daarnaast vindt er zowel interventie als observationeel onderzoek plaats.
De longarts bekijkt aan welk onderzoek iemand kan deelnemen en overlegt dan met de patiënt of deze al dan niet wil deelnemen. Deelname is altijd vrijwillig.
Hieronder staat een overzicht van de studies die op dit moment bij de afdeling Longziekten lopen.

Sluit de enquête