Nieuw onderzoek van start bij de neuro-oncologie in het MUMC+: ‘Verbeteren van de gepersonaliseerde behandeling in de oncologie’

In oktober 2022 is een nieuw onderzoek gestart om de behandeling in de oncologie nog beter aan te passen aan de wensen van de patiënt. Het project wordt gefinancierd door KWF en loopt in 4 ziekenhuizen in Nederland: Maastricht UMC+, Zuyderland MC, LUMC en UMCG.  

Uit eerder onderzoek blijkt dat het in de praktijk lastig is om voor iedere patiënt tot een goed passend behandelplan te komen. Om dit te verbeteren doen verschillende oncologische zorgpaden mee aan de studie. In het MUMC+ is dit de neuro-oncologie. Hier wordt eerst het neuro-oncologisch zorgpad in kaart gebracht. Enkele patiënten worden door de onderzoeker gevolgd in het zorgtraject, waarbij de patiënt persoonlijke ervaringen kan delen. Vervolgens bepalen de onderzoekers samen met de zorgverleners, patiënten, en partners van patiënten, wat de verbeterpunten zijn in het zorgpad. De volgende stap is om verbeterstrategieën en hulpmiddelen te kiezen die in een proefstudie zullen worden toegepast en verfijnd. Met als uiteindelijke doel om te komen tot een goed bij de patiënt passend behandelplan, dat is gebaseerd op de informatie over de behandelopties, de voorkeuren en doelen van de patiënt, en de gezondheidsstatus van de patiënt. 

Contactpersoon: PHD student drs. T.M. Uittenhout
Email: t.uittenhout@maastrichtuniversity.nl

Begeleiding: Dr. Asiong Jie, Dr. Jesse Jansen, Prof. Dr. Trudy van der Weijden, Prof Dr. Anne Stiggelbout, Dr. Floor van Nuenen, Dr. Lieke Welling en Prof Dr. Barbara van Leeuwen.

Video uitleg project
Deze inhoud is gedeactiveerd totdat cookies zijn geaccepteerd
Sluit de enquête