De Oncologiecommissie is een orgaan waarin samen met de directie, artsen en onderzoekers het beleid van het Maastricht UMC+ Comprehensive Cancer Center (MCCC) wordt opgesteld. Twee leden van het patiëntenpanel maken ook deel uit van de Oncologiecommissie.

Taken Oncologiecommissie:

  • De Oncologiecommissie functioneert als een advies en besluitorgaan
  • Bindende besluitvorming; in principe op basis van consensus, anders beslist de voorzitter op basis van de gehoorde meningen. Besluiten worden gemaakt op het gebied van: beleid en organisatie van oncologische patiëntenzorg (onderwijs en onderzoek)
  • Advisering geven aan Raad van Bestuur aangaande missie, visie en strategie
  • Sturing geven aan de visie en missie van het MCCC
  • Strategische gesprekken voeren en acties hieraan koppelen
  • Communiceren over nieuwe ontwikkelingen binnen het MCCC
  • Expertise uit het eigen vakgebied inbrengen tijdens het nemen van besluiten
  • Op de hoogte te zijn en gehouden worden van de lopende projecten binnen het MCCC
  • Beleidsvoorstellen bespreken
  • Beleidsvoorstellen goedkeuren
Sluit de enquête