Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Operatie leverkanker

Is de tumor beperkt in grootte en in aantal dan kijkt het behandelteam of het mogelijk is de tumor(en) geheel te verwijderen of naar de mogelijkheid van een levertransplantatie. In het laatste geval wordt de lever geheel verwijderd en vervangen door een donorlever.

Levertransplantaties gebeuren uitsluitend in specifieke centra, bijvoorbeeld in Aken (D). Ons behandelteam overlegt voor levertransplantaties altijd met dit centrum. Tijdens het wachten op een donorlever is het soms nodig de tumor(en) te behandelen om de hoeveelheid tumor te verminderen of zo klein mogelijk te houden. Dit kan onder andere met TransArteriële Chemo-Embolisatie (TACE, lokaal toegediende chemotherapie) en Radio Frequente Ablatie (vernietigen van tumorweefsel met radiogolven). Het doel van de behandeling is de kans op genezing zo groot mogelijk te maken.