Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Kankersoorten

Samen beslissen in de spreekkamer

Voor vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium zijn twee behandelingen mogelijk: borstsparend opereren gevolgd door bestraling dan wel borstamputatie. Beide hebben op lange termijn  een vergelijkbare kans op overleving. Voor individuele patiënten kunnen voor- en nadelen van beide behandelingen echter wel verschillend wegen. Daarom is het betrekken van patiënten in de besluitvorming en een persoonlijk behandelplan ten aanzien van het type behandeling belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat patiënten het moeilijk vinden om hun mening te delen met hun arts als ze daar niet toe zijn uitgenodigd. 

Ontwikkelteam Borstkanker Keuzehulp
  Om patienten en naasten goed te informeren over de mogelijke behandelingen en hun nadrukkelijk te betrekken bij de uiteindelijke beslissing voor een behandeling, heeft het MUMC+ in samenwerking met ZorgKeuzelab een keuzehulp ontwikkeld. Dr. Marjolein Smidt legt in een korte film uit hoe belangrijk het is om als patient mee te beslsissen over de behandeling.

 

Sluit de enquête