Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.
Margot Brans Brabant

Ga terug

Mevr. Margot Brans Brabant

Lid Patiëntenpanel Oncologie Centrum

Korte beschrijving

Kanker, dat is toch iets voor anderen en niet voor mij. Helaas worden steeds meer mensen met deze ziekte geconfronteerd. Ook ik werd in 2011 door deze ziekte getroffen. Na een jaar van intensieve behandeling en nu 8 jaren na behandeling, kan ik zeggen dat het goed met mij gaat. Nog 2 jaren van het protocol te gaan. In 2012 werd ik gevraagd om deel te nemen aan een op te richten patiëntenpanel. Het patiëntenpanel heeft als doel alles zo goed mogelijk te laten verlopen voor de patiënt. Dit gaat bijvoorbeeld over de ontvangst in het Oncologie Centrum en de opvang van patiënten na afloop van hun behandeling. Maar ook het communiceren van ervaringen van patiënten met het Oncologie Centrum hoort hierbij. Kortom, die aspecten die niet of nauwelijks aan bod komen tijdens de reguliere afspraken met de behandelaar. In het begin, en nu nog een beetje, is het pionieren: hoe bereik je de patiënt en wat vindt de patiënt belangrijk? Wij overleggen dan ook regelmatig met het hoofd van het Oncologie Centrum en de Gezondheidsvoorlichter van het Oncologie Centrum. Al met al een mooie groep mensen die samen als doel hebben: alles beter voor de patiënt! Gelukkig overwinnen steeds mee mensen de ziekte, maar voor eenieder is het een heftig proces. Persoonlijk vind ik het fijn om hier een steentje aan bij te dragen.

Aandachtsgebieden

Oncologie

Contact

Sluit de enquête