Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Ga terug

Mw. L.J.P.M. Corpelijn

Verpleegkundig specialist i.o.

Aandachtsgebieden

Begeleiding van patienten voor en na lever-, en pancreaschirurgie

Contact

Curriculum vitae

Na mijn opleiding tot HBO-verpleegkundige aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen, ben ik in januari 2013 in het Maastricht UMC+ aan de slag gegaan als verpleegkundige van het HPB-team (HepatoPancreatoBiliair) bij de afdeling Heelkunde, een onderdeel van het Oncologiecentrum van het Maastricht UMC+. Ik ben gespecialiseerd in de (oncologische) zorg bij lever- en pancreaschirurgie. In september 2014 ben ik gestart met de 2-jarige masteropleiding tot verpleegkundig specialist. Ik zal die opleiding naar verwachting in de zomer van 2016 afronden. Ik zal mij daarbij verder specialiseren in de zorg voor patiënten die een levertransplantatie ondergaan.

Ik hecht veel waarde aan het geven van goede voorlichting aan de patiënt en diens naasten over de gestelde diagnose en over het voorgestelde behandeltraject. Hierbij komen zowel de voor- als de nadelen van de behandeling aan bod. Patiënt, specialist en verpleegkundig specialist zetten samen een geïndividualiseerd behandelplan op, waarbij ook rekening wordt gehouden met psychosociale aspecten. Hierbij staat de patiënt altijd centraal.

Ik verwezenlijk mijn verpleegkundige kwaliteiten en ambities graag in de zorg voor de (oncologische) patiënt. Hiermee wil ik bijdragen aan het optimaliseren van de zorg, het invoeren van nieuwe ontwikkelingen en misschien wel het meest belangrijke: het behoud van kwaliteit van leven van de patiënt.

Sluit de enquête