dr. Judith de Vos

Dr. J. de Vos - Geelen

Medisch oncoloog

Aandachtsgebieden

Zij heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met tumoren van het maagdarmstelsel, in het bijzonder alvleesklierkanker, leverkanker en galwegkanker, en neuro-endocriene tumoren.

BIG-register

09064486901

Contact

Polikliniek Oncologie: 043-3876400
Email: poli.oncologie@mumc.nl

Over

Dr. Judith de Vos-Geelen is sinds 2012 werkzaam als medisch oncoloog in het MUMC+. Haar passie is het realiseren van de beste zorg voor patiënten, waarbij zij innovatieve wegen bewandelt om dit doel te bereiken. Dit doet zij onder andere door onderzoek uit te voeren waarbij nieuwe behandelingen worden onderzocht bij patiënten bij wie geen standaard behandeling (meer) mogelijk is.

Naast de directe zorg voor patiënten gaat haar interesse uit naar het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, voornamelijk op het gebied van optimalisatie van zorg van de HPB-tumoren (alvleesklierkanker, leverkanker en galwegkanker). Zij is betrokken bij vele internationale studies, (co-)auteur van meer dan 80 wetenschappelijke publicaties en is begeleider van promovendi.

Zij is secretaris van de landelijke multidisciplinaire werkgroep voor de zorg van patiënten met leverkanker en galwegkanker, de Dutch Hepato & Cholangio Carcinoma Group (DHCG). Zij neemt deel aan de landelijke werkgroep die de behandelrichtlijn leverkanker en alvleesklierkanker ontwikkelt. Daarnaast neemt zij deel aan de wetenschappelijke commissie van de landelijke multidisciplinaire werkgroep alvleesklierkanker, de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG).

Voorts zet zij zich in om de behandelopties in duidelijke taal over te brengen aan de patiënt en de naasten door de ontwikkeling van keuzehulpen. Zij heeft de dikkedarmkanker keuzehulp mede ontwikkeld en is initiatiefnemer van de alvleesklierkanker keuzehulp.

Sluit de enquête