EJ Speel

Prof. Dr. Ernst-Jan Speel, PhD

Hoofd moleculaire diagnostiek, klinisch moleculair bioloog in de pathologie, persoonlijke leerstoel bijzonder hoogleraar moleculaire oncopathologie

Korte beschrijving

Prof. Speel is sinds 2004 werkzaam als moleculair bioloog bij de afdeling Pathologie in het MUMC+, sinds 2011 hoofd van de Moleculaire Diagnostiek, en sinds 2012 Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie (KMBP) als ook persoonlijke leerstoel hoogleraar moleculaire oncopathologie aandachtsgebied is moleculaire (onco)pathologie en diagnostiek.
Hij is verantwoordelijk voor de klinische moleculaire diagnostiek van somatische tumoren tbv diagnostiek, prognostiek en behandelingskeuze voor patiënten in het MUMC+ en de regionale ziekenhuizen, maakt deel uit van meerdere oncologische teams binnen het MUMC+ en OncoZon (Oncologisch netwerk Zuidoost-Nederland) https://www.oncozon.nl en participeert in de supervisie/opleiding van de arts-assistenten pathologie. Sinds 2019 is hij verantwoordelijk voor de opleiding KMBP in de opleidinginrichting MUMC+.
Hij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP), en binnen de NVVP lid van de sectie Klinische Moleculaire en Experimentele Pathologie (KMEP), Commissie Kwaliteit en Boeroepsuitoefening (CKBU) en voorzitter van de Expertisegroep Moleculaire Pathologie (EM). Verder is hij lid van de Nederlandse Vereniging voor Moleculaire Diagnostiek in de Gezondheidszorg (VMDG) en de internationale verenigingen AACR, ASCO, AMP, ENETS, ESP, en ETOP. Binnen de ESP is hij lid van het Steering Committee Molecular Pathology.
Hij heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het NVVP normendocument "Moleculaire diagnostiek in de Pathologie" en de richtlijn “Moleculaire verslaglegging”.
Naast zijn taak in de patiëntenzorg (tumordiagnostiek) is hij ook nauw betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar biomarkers die tumorontwikkeling, -progressie en respons op therapie kunnen voorspellen, in het bijzonder bij hoofdhalskanker, longkanker en door virus geïnduceerde tumoren.
Hij verzorgt ook onderwijs aan en superviseert stages van onder meer arts-assistenten pathologie en studenten geneeskunde, gezondheidswetenschappen en de master Arts Klinisch Onderzoeker, alsook aan studenten andere universiteiten van de HLO .

Aandachtsgebieden

  • moleculaire (onco)pathologie en diagnostiek

Contact

E-mail: ernstjan.speel@mumc.nl
Telefoon: +31 4 3387 46 10

Over

Opleiding
Prof. Speel studeerde van 1982-1988 (moleculaire) biologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Promotieonderzoek
Na zijn afstuderen heeft hij promotieonderzoek gedaan bij de afdeling Moleculaire Celbiologie, UM onder supervisie van Prof. dr. F.C.S. Ramaekers en Dr. A.H.N. Hopman (1989-1995). Het onderzoek was gericht op het ontwikkelen van gevoelige detectiesystemen voor het  tegelijkertijd localiseren van meerdere nucleïnezuren en/of eiwitten in cellen en weefsels. Dit leidde tot een promotie in 1995.

Postdoc
Na zijn promotieonderzoek heeft hij nog 2 jaar als postdoc gewerkt op de afdeling Moleculaire Celbiologie, UM. Vervolgens heeft hij van juli 1997 - december 1999 op de afdeling Pathologie van het Universiteitsziekenhuis Zürich, Zwitserland als Research Fellow gewerkt aan de genetische analyse van neuroendocriene tumoren onder leiding van Prof. dr. P. Heitz en Prof. dr. P. Komminoth.

Werkervaring

Van 2000-2003 was Ernst-Jan Speel universitair docent (UD) en staflid van de afdeling Moleculaire Celbiologie, UM.
Vanaf 2004-2012 was hij universitair hoofddocent (UHD) en staflid, voor 0.8 fte bij de afdeling Moleculaire Celbiologie, UM en voor 0.2 fte bij de afdeling Pathologie, MUMC+.
Sinds maart 2011 is hij werkzaam als hoofd van de Moleculaire Diagnostiek op de afdeling Pathologie, MUMC+, en is hij verantwoordelijk voor de klinische moleculaire diagnostiek van somatische tumoren tbv diagnostiek, prognostiek en behandelingskeuze.
Sinds 12-7-2013 is hij geregistreerd als Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie (KMBP) door de NVVP.
Op 1-8-2012 is hij benoemd tot persoonlijke leerstoel hoogleraar aan de UM met als leeropdracht "Moleculaire oncopathologie"

Deelnames, projecten en nevenfuncties

Research focus
Naast zijn taak in de patiëntenzorg (tumordiagnostiek) is hij ook al jaren actief in het wetenschappelijk onderzoek, via (inter)nationale samenwerkingsverbanden onderzoekt hij  biomarkers die tumorontwikkeling, -progressie en respons    op therapie kunnen voorspellen, in het bijzonder bij hoofdhalskanker, longkanker, neuroendocriene tumoren, en door virus geïnduceerde tumoren. Zijn onderzoek is ingebed binnen de divisie Oncologie van GROW-School for Oncology and Developmental Biology, UM.
Hij is  als promotor betrokken geweest bij de succesvolle afronding van 13 wetenschappelijke proefschriften op zijn vakgebied bij GROW\UM, en begeleidt momenteel als promotor 12 promovendi op de afdeling Pathologie, in nauwe samenwerking met collega's van de afdelingen Pathologie, KNO, MKA, Longziekten, Radiotherapie, Interne Geneeskunde, Heelkunde en Neurochirurgie.

In de periode 1992 t/m december 2021 was hij (co-)auteur van >250 wetenschappelijke publicaties en boekbijdragen, waarvan er 202 in PubMed worden vermeld. Zijn publicaties werden >7000 keer geciteerd, en zijn h-index is 47.

Voor een meer gedetailleerde lijst van zijn subsidie bijdragen, awards, opleiding, managementfuncties, lidmaatschappen van wetenschappelijke organisaties, nevenfuncties, congresbijdragen, lezingen en publicatieoverzicht, zie onderstaande links.

Sluit de enquête