Dr. M. Thissen

Dermatoloog

Aandachtsgebieden

Huidtumoren

Contact

T. 043-3876400

E. poli.oncologie@mumc.nl

Over

Ik heb een opleiding gevolgd tot algemeen dermatoloog met subspecialisatie in dermato-oncologie (1997 – 2002). Sinds het voltooien van die opleiding ben ik verbonden aan de staf dermatologie in het Maastricht UMC+. Ik heb altijd een grote passie gehad voor diagnostiek, behandeling en preventie van alle vormen van huidkanker, één van de weinige vormen van kanker die je met het blote oog kunt waarnemen.

Sinds enkele jaren gaat mijn aandacht vooral uit naar de behandeling van het melanoom. Twee aspecten waarop ik me daarbij in het bijzonder richt zijn de samenwerking met andere specialismen bij de behandeling van deze huidtumor en de communicatie met en voorlichting aan de patiënt. Om deze reden heb ik in 2011 het voortouw genomen om in het Maastricht UMC+ de multidisciplinaire melanoomzorglijn in te voeren. Daarnaast ben ik actief in diverse lokale en regionale instanties en werkgroepen in de eerste en tweede lijn die tot doel hebben om de zorg voor melanoom-patiënten te optimaliseren. Tevens ben ik betrokken bij de ontwikkeling van "mijnOncologiecoach", een web-based beveiligd en persoonlijk programma dat educatie, communicatie en monitoring van patiënten met een melanoom mogelijk maakt.

Naast mijn taak als medisch specialist ben ik waarnemend opleider van de arts-assistenten in opleiding tot dermatoloog in het Maastricht UMC+. Ik begeleid ook studenten geneeskunde die binnen de melanoomzorglijn een wetenschappelijke dermato-oncologische stage volgen.
Ik ben (bestuurs)lid van een aantal (inter)nationale organisaties waaronder de landelijke Tumor Focus Groep (TFG) Melanoom, WIN-O (Werkgroep Immunotherapie Nederland-Oncologie) voor melanoom, European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), European Association of Dermato-Oncology (EADO) en de European Society for Micrografic Surgery (ESMS), alsmede de regionale tumorwerkgroepen voor Huidtumoren en Hoofd-Hals Oncologie.

 

Sluit de enquête