Veronique Winnepenninckx

Dr. Véronique Winnepenninckx, MD PhD

patholoog, opleider, plaatsvervangend afdelingshoofd

Korte beschrijving

Véronique Winnepenninckx is sinds juni 2006 patholoog op de afdeling pathologie in dienst van het MUMC+. Haar hoofdaandachtsgebied is de dermatopathologie met een speciale interesse voor pigmentcelletsels, in het bijzonder het cutane maligne melanoom. Zij is het eerste aanspreekpunt voor de dermatopathologie en is verantwoordelijk voor de dermatologiebesprekingen. Sinds 2014 is het MUMC één van de referentiecentra in Nederland op het gebied van het cutaan maligne melanoom. Véronique Winnepenninckx participeert wekelijks als melanoompatholoog in het multidisciplinair overleg melanoom. Daarnaast is zij sinds februari 2021 opleider en geeft zij supervisie aan de AIOS inzake de dermatopathologie. Zij is lid van de Belgische en de Nederlandse Vereniging voor pathologie.

Aandachtsgebieden

  • dermatopathologie, in het bijzonder biologie van de pigmentcelletsels
  • orthopedische pathologie

BIG-register

59065450401

Contact

E-mail: v.winnepenninckx@mumc.nl
Telefoon:
+31 43 387 46 11

Over

Opleiding
Véronique Winnepenninckx begon haar studie geneeskunde in oktober 1990 aan de Katholieke Universiteit Leuven in België en studeerde er af als basisarts in 1997. Na het behalen van het artsendiploma specialiseerde zij tot patholoog in 2002. Na de opleiding pathologie, begon zijn in 2006 als klinisch staflid op de afdeling pathologie in het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. Zij deed in 2009 ervaring op in de dermatopathologie in het Massachussets General Hospital in Boston (USA) bij prof. Dr. Martin Mihm.

Promotieonderzoek
Na haar afstuderen in 2002 deed zij promotieonderzoek aan de Katholieke Universiteit Leuven onder supervisie van prof.dr. JJ van den Oord. Het onderzoek was gericht op genexpressie in het cutane maligne melanoom en gebeurde in nauwe samenwerking met de werkgroep pathologie van de EORTC en het Kankerinstituut Villejuif in Parijs onder de supervisie van prof. dr. A. Spatz. Dit leidde in 2006 tot een proefschrift met als titel ‘’Gene expression profiling in cutaneous malignant melanoma’’. 

Overige opleiding

Avicenna leiderschap traject 2013 en 2019
Lean manager
Diploma Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) behaald in 2020

Werkervaring

Tijdens haar promotieonderzoek werkte Véronique Winnepenninckx in 2004 tot 2006 deeltijds op de afdeling pathologie van het Vesalius Ziekenhuis in Tongeren, België.
Sinds 15 juni 2006 is zij aangesteld als staflid op de afdeling pathologie van het MUMC+. Sinds juni 2012 is zij tevens waarnemend afdelingshoofd van de afdeling pathologie. Vanaf januari 2016 fungeerde zij als waarnemend opleider en sinds februari 2021 is zij opleider.

Deelnames, projecten en nevenfuncties

Research Focus

Naast de patiëntenzorg is Véronique Winnepenninckx nauw betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de dermatopathologie, hetgeen tot nu toe heeft geresulteerd in 68 (co)-auteurschappen bij wetenschappelijke publicaties. Zij behaalde subsidies voor meerdere wetenschappelijke projecten met betrekking tot het cutane maligne melanoom en was copromotor van een wetenschappelijk project dat in 2015 hetgeen leidde tot een proefschrift: ‘’(Epi)genetic profiling of cutaneous melanoma: diagnostic, prognostic, and biological relevance’’. Momenteel werkt zij aan genexpressie bij Spitzoïde pigmentcelletsels. en is zij als copromotor betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten aangaande dit onderwerp  en ook betreffende het Merkelcelcarcinoom van de huid. Dit onderzoek wordt verricht binnen een aantal samenwerkingsverbanden, zowel nationaal als internationaal.

In 2021 heeft Dr. V. Winnepenninckx, samen met collega patholoog dr. L. Hillen, voor de tweede keer een onderzoekssproject binnengehaald, dat gesubsidieerd is door het Academisch Alliantie Fonds van het MUMC+ en het Radboud MC. Dit project: ‘’Mohs chirurgie ondersteund door kunstmatige intelligentie: beter, sneller en goedkoper’is .

Functies en Lidmaatschappen

  • Waarnemend afdelingshoofd sinds 2012
  • Waarnemend opleider sinds 2014 en opleider sinds 2021
  • Lid projectgroep en stuurgroep voor de implementatie van de digitale pathologie
  • Lid Belgische Vereniging voor Pathologie (BVVP)
  • Lid Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
Sluit de enquête