2015

Symposium Hoofd-Hals oncologie

Op 21 mei namen meer dan 110 artsen, verpleegkundigen en paramedici deel aan het symposium: Hoofd-Hals kanker: resultaat door samenwerking. De deelnemers werden door de sprekers aan de hand van diverse casussen meegenomen in de behandeling van hoofd-hals tumoren. Deze avond maakte goed duidelijk dat diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een hoofd-hals tumor geen individuele maar een team effort is. De avond werd door de aanwezigen zeer goed gewaardeerd.

Hoofd-Hals oncologie symposium MUMC+Symposium Hoofd-Hals oncologie 21 mei 2015.

Hoofd-Hals oncologie symposium MUMC+Symposium Hoofd-Hals oncologie 21 mei 2015.

Hoofd-Hals oncologie symposium MUMC+Symposium Hoofd-Hals oncologie 21 mei 2015.