Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Verwijzers

Verwijzen naar de mammapoli

Met de informatie op deze pagina willen wij u graag informeren over o.a. de werkwijze van de mammapoli van het Maastricht UMC+. U vindt hier de volledige verwijsprocedure.

Onze multidisciplinaire mammapoli vindt u op de polikliniek van het Oncologie Centrum. De toegangstijd tot onze mammapoli bedraagt gemiddeld twee - drie werkdagen. Op de dag van intake vindt een gesprek, lichamelijk onderzoek, aanvullende beeldvorming en zo nodig biopsie plaats, gevolgd door een uitslaggesprek. Indien sprake is van een maligniteit dan wordt uw patiënte behandeld en begeleid door ons multidisciplinaire mammateam.

Belangrijke aanvulling bij verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek.
Voor vrouwen die vanuit het bevolkingsonderzoek worden verwezen met een zgn. 'BI-RADS 0' (B0) geldt vanaf 1 juli 2017 een andere procedure. In samenspraak met de belangrijkste wetenschappelijke verenigingen heeft het RIVM besloten om vrouwen met 'BI-RADS 0' (B0) verwijzing direct door te verwijzen naar de afdeling Radiologie. Hier zullen zij aanvullende beeldvorming ondergaan. Waarbij het belangrijk is om te weten dat in ons ziekenhuis contrast-versterkte spectrale mammografie als geavanceerde mammografietechniek het onderzoek van eerste keuze is bij vrouwen verwezen uit het Bevolkingsonderzoek (zie onderstaande documentatie). Alleen bij opschalen naar BIRADS 4 of hoger (dat wil zeggen de kans op maligniteit is hoger dan 2%) zal zij verwezen worden naar de mammapoli voor het ondergaan van verder onderzoek en het verkrijgen van de uitslag van eventueel reeds verrichte puncties. Het is bij het maken van een afspraak voor mammografisch onderzoek belangrijk dat u of uw baliemedewerkster actief aangeeft of het wel of geen verwijzing betreft vanuit het bevolkingsonderzoek. Op deze manier vloeien patiënten direct door naar het juiste onderzoek en tijdsplanning. Zo voorkomen we onnodig wachten.

Sluit de enquête