Als er bij u kanker is vastgesteld wordt het onderzoeks- en behandelplan opgesteld door het gehele colorectale team . Zij komen elke week 2 keer bij elkaar om tijdens het multidisciplinair overleg elke patiënt apart te bespreken. Dus, zelfs als u maar één dokter heeft gesproken van één discipline, ook dan is uw ziektegeschiedenis in het team besproken.

Er zijn meerdere medisch specialisten bij uw behandeling betrokken. Zo kunt u - afhankelijk van uw situatie - behandeld worden door een colorectaal chirurg, de medisch oncoloog, en/of de radiotherapeut-oncoloog. Omdat u met veel hulpverleners in aanraking komt hebben wij een lijst gemaakt waarop u de namen van de verschillende hulpverleners kunt invullen, voor zover bij u van toepassing.

Het MUMC+ is een academisch ziekenhuis. Dit betekent dat in dit ziekenhuis artsen worden opgeleid. Dit merkt u tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis op verschillende manieren. Zo ziet u tijdens uw afspraken in het Oncologie Centrum naast uw arts vaak ook andere zorgverleners.

De hoofdbehandelaar

Ook al wordt uw behandeling in een team opgesteld, er is altijd één dokter die écht voor u verantwoordelijk is. Deze arts noemen we de hoofdbehandelaar. U kunt met al uw vragen op het gebied van colorectale kanker terecht bij uw hoofdbehandelaar. Elke fase kent dus een andere hoofdbehandelaar. Binnen ons team zijn in principe de volgende afspraken gemaakt met betrekking tot het hoofdbehandelaarschap.

Hoofdbehandelaarschap
  • Een colorectaal chirurg is een medisch specialist die zich bezig houdt met het uitvoeren van oncologische operaties van de dikkedarm en endeldarm. 

  • Een medisch oncoloog (internist-oncoloog) houdt zich bezig met de behandeling van kanker door medicatie bijvoorbeeld chemotherapie.

  • Een radiotherapeut is een arts die gespecialiseerd is in de behandeling met bestraling.

  • De klinisch geneticus is een medisch specialist die zich bezighoudt met onderzoek naar erfelijke ziekten en het geven van voorlichting over erfelijkheid.

  • De fellow of arts-assistent is een afgestudeerd arts die in het ziekenhuis een vervolgopleiding volgt tot medisch specialist. Tijdens uw opname of polikliniekbezoek is de fellow of arts-assistent soms uw behandelend arts. De fellow is zich aan het specialiseren op een vakgebied. De arts-assistent is zich nog niet aan het specialiseren en verkent nog alle vakgebieden. Hij/zij werkt altijd onder eindverantwoording van de medisch specialist.

  • De verpleegkundig specialist of oncologieverpleegkundige colorectale is gespecialiseerd in de begeleiding van patiënten met colorectale kanker. Zij combineert psychosociale en medische zorg. Tijdens de behandeling is zij voor u het aanspreekpunt. Ze werkt nauw samen met uw behandelend arts en is daardoor op de hoogte van uw situatie. Daarbij is zij verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg tijdens het gehele behandeltraject.

  • Rondom uw operatie begeleidt de fysiotherapeut u intensief. Voorafgaand aan de operatie heeft u een afspraak bij de fysiotherapeut voor het meten van uw conditie. Na de operatie zal de fysiotherapeut bij u aan bed komen.

  • Een diëtist is de deskundige op het gebied van voeding bij gezondheid en ziekte. De behandelingen die u krijgt, vergen veel van uw lichaam. Een goede voedingstoestand zorgt ervoor dat u de behandeling beter aankunt en minder risico’s loopt op complicaties. De diëtist geeft advies en houdt ongewild gewichtsverlies of onbedoelde gewichtstoename in de gaten.

Wilt u meer weten over uw behandelteam? Stel dan gerust uw vragen aan uw behandelend arts of verpleegkundig specialist.
Sluit de enquête