In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 800 mensen acute leukemie vastgesteld.

Wat is het?
Bij acute leukemie is er sprake van een overproductie van onrijpe witte bloedcellen. Deze cellen hopen zich op in het beenmerg en verstoren daarmee de aanmaak van de normale bloedcellen. We maken onderscheid tussen lymfatische of myeloïde leukemie. Het soort bloedcellen dat ongecontroleerd gaat delen, bepaalt om welke vorm van acute leukemie het gaat. Het verschil tussen de soorten leukemie is belangrijk voor de vooruitzichten en het bepalen van de behandeling.

Oorzaken
Het is niet bekend hoe acute lymfatische leukemie kan ontstaan. Over het ontstaan van acute myeloïde leukemie is iets meer bekend. Mogelijk zijn er een paar factoren die van invloed zijn op het ontwikkelen van AML:

  • radioactieve straling
  • bepaalde chemische stoffen
  • virussen

Symptomen
Anemie als gevolg van een gebrek aan rode bloedcellen, waardoor vermoeidheid, duizeligheid, bleekheid, of kortademigheid bij lichamelijke activiteiten optreden.
Vaak of vaak terugkerende infecties en langzame genezing door het gebrek aan normale witte bloedcellen.
Verhoogde kans op bloedingen of onverklaarbare blauwe plekken.

Sluit de enquête