Ziekte van Waldenström

Het is niet precies bekend hoe vaak de ziekte van Waldenström in Nederland voorkomt. Naar schatting gaat het om 60 tot 70 nieuwe patiënten per jaar.

Wat is het?
De ziekte van Waldenström is een vorm van lymfklierkanker. Er is sprake van een ongecontroleerde groei van bepaalde witte bloedcellen die sterk verwant zijn aan plasmacellen. Behalve in het beenmerg, komen deze cellen ook voor in de lymfeklieren.

Oorzaak
Over het ontstaan van ziekte van Waldenström is weinig bekend.

Symptomen
Sommige mensen met de ziekte van Waldenström hebben geen of bijna geen klachten.

Door de toegenomen stroperigheid van het bloed kunnen stoornissen ontstaan in de doorbloeding van organen. Dit uit zich in problemen met zien, hoofdpijn en doorbloedingsstoornissen van de huid, oren, vingers en tenen.
Veel mensen met de ziekte van Waldenström hebben in meer of mindere mate last van vermoeidheid of bloedarmoede. Ook bestaat er een verhoogd risico op infecties en een moeizame genezing hiervan.

 

Sluit de enquête