Hepato-Pancreato-Biliaire (HPB) tumoren

Welkom bij het HPB centrum Maastricht UMC+. Wat kunnen we voor u doen?

HPB (hepato-pancreato-biliaire) tumoren omvatten alle tumoren van de alvleesklier, lever, galblaas en galwegen. Alvleesklierkanker komt het meest voor. Leverkanker en galweg-galblaaskanker komen minder vaak voor. In het MUMC+ behandelen en verzorgen wij patiënten met HPB tumoren. Wij maken voor iedere patiënt een optimaal behandelings- en begeleidingsplan. Dit doen wij in een team met alle zorgverleners die betrokken zijn bij uw zorg.

Op deze pagina vindt u meer informatie over deze kankersoorten en de behandelmogelijkheden.

Polikliniek Oncologie Centrum
Lees meer over uw polibezoek
Alvleesklierkanker
Lees meer
Lees meer
Leverkanker
Lees meer
Lees meer
Sluit de enquête