Kanker.nl

Kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, patiëntenbeweging Levenmetkanker en IKNL (kenniscentrum voor zorgverleners in de oncologie). Op deze website vindt u onder andere informatie over kankersoorten, diagnostiek en gevolgen van kanker.

Nederlandse vereniging voor Hematologie

De Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) is de nationale organisatie van bloeddeskundigen, ruim 500 artsen en wetenschappers die werkzaam zijn op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs betreffende ziekten van het bloed en de bloedvormende weefsels

De website bestaat uit twee delen. Een deel voor PATIËNTEN en een deel voor PROFESSIONALS.

Hematon

Hematon is de patiëntenorganisatie voor patiënten met een hemato-oncologische aandoening.

Sluit de enquête