Kanker.nl

Kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, patiëntenbeweging Levenmetkanker en IKNL (kenniscentrum voor zorgverleners in de oncologie). Op deze website vindt u onder andere informatie over kankersoorten, diagnostiek en gevolgen van kanker.

Stichting Patientenplatform Sarcomen

De Stichting Patiëntenplatform Sarcomen is een patiëntenorganisatie voor Nederlandstalige (ex-) patiënten met een sarcoom, gastro-intestinale stromale tumor (GIST) of een borderlinetumor en hun naasten (uit Nederland en België). Het Patiëntenplatform Sarcomen is een lid organisatie van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en wordt gesubsidieerd door KWF Kankerbestrijding.

Sluit de enquête