Waar staat het borstkankercentrum voor?

Het Maastricht borstkankerteam
Het borstkankerteam van het Maastricht UMC+ geniet veel faam in binnen- en buitenland. Veel landelijke patiëntgebonden borstkankerstudies zijn vanuit Maastricht geïnitieerd, zowel vanuit de Chirurgische Oncologie, Plastische Chirurgie, Medische Oncologie als ook de Radiotherapie. Ook participeren wij in internationale interventiestudies met nieuwe middelen en technieken. De resultaten hiervan leiden geregeld tot aanpassingen in landelijke en internationale richtlijnen. Uiteraard voldoet het team aan de zogenaamde SONCOS en NBCA (NABON Breast Cancer Audit) normen. CZ heeft ons het ‘beste zorg’ predicaat toegekend, en ook andere zorgverzekeraars hebben het Maastrichtse mammateam in de hoogste kwaliteitsklasse ingedeeld. 

Borstkanker keuzehulp MUMC+
Het borstkanker zorgpad van het Maastricht UMC+ is zorgvuldig ingericht, met korte toegang- en doorlooptijden en met poliklinische zorg op één locatie. We stellen de patiënt centraal en ontwikkelen daarvoor keuzehulpen zoals bij de afweging tussen sparend of ablatieve therapie, al dan niet met directe borstreconstructie en al dan niet voorafgegaan door neoadjuvant systemische therapie. Deze keuzehulp is inmiddels landelijk uitgerold.

Voor de regio Zuidoost Nederland is het mammateam van het Maastricht UMC+ het tertiaire kenniscentrum. Wij werken met de acht regionale ziekenhuizen en het radiotherapeutisch instituut Maastro samen in het OncoZON netwerk. Patiënten worden vanuit het OncoZON netwerk en daarnaast ook van buiten de OncoZON regio naar ons verwezen voor diagnostiek met MRI-geleide biopten (mamma-radioloog), bespreken van keuzes t.a.v. okselbeleid (mammachirurg), uitvoeren van reconstructie met lichaamseigen materiaal met behoud van gevoel in de huid (plastisch chirurg), counseling fertiliteitspreservatie voor start van systemische therapie, (medisch oncoloog), klinisch genetisch onderzoek bij bepaalde subtypen en/of familiaire belasting, eventueel in combinatie met pre-implantatie genetische diagnostiek (klinisch geneticus), protonentherapie bij geselecteerde patiënten (radiotherapeut) en deelname aan innovatieve trials bij de verschillende disciplines. Voor doelgerichte systemische behandelingen bij subgroepen van patiënten zijn steeds vaker technieken zoals DNA sequencing van de tumoren noodzakelijk (patholoog). We werken daartoe ook samen met andere UMC’s en het AvL, bijvoorbeeld in het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT).

Binnen het OncoZON netwerk delen we onze kennis en ervaring. In het samenwerkingsverband worden nieuwe inzichten pragmatisch en effectief met elkaar doorontwikkeld en geïmplementeerd. Zo is er veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen binnen het neoadjuvant behandeltraject gezien de vele voordelen die dit voor de patiënt kan opleveren. Hiervoor hebben we regionaal een best-practice zorgpad ontwikkeld. Momenteel bespreken we een doelmatige manier van nacontrole en nazorg voor patiënten die in opzet curatief zijn behandeld voor mammacarcinoom op basis van onderzoek van een van onze promovendi en evaluatie van een persoonlijk nazorgplan met hulp van een subsidie van Pink Ribbon. De optimalisatie van afstemming bij indicatie voor radiotherapie en wens tot directe borstreconstructie - door gebruik van zelfontwikkelde modellen voor preoperatieve inschatting van de kans op radiotherapie - vormt een ander innovatief traject.

Het Maastrichts borstkankerteam ziet een relatief jonge patiëntengroep in vergelijking tot het landelijke gemiddelde. Jonge vrouwen hebben nog niet altijd een voltooid gezin of zijn soms zwanger tijdens een diagnose met borstkanker. De implicatie van de lokale therapie op eigen zelfbeeld en schouder- en armfunctie en van de medicamenteuze therapie op bijv. premature menopauze heeft invloed op psychisch welzijn, relaties en sociaal functioneren, gezin en werk. We zoeken naar steeds beter op elkaar afgestemde behandelingen en streven daarbij naar de beste kans op genezing met maximaal functiebehoud en gevoel van welzijn na einde van therapie. Ten behoeve van een geïndividualiseerde behandeling wordt direct na de klinische diagnose een uitslag van DNA-onderzoek naar kiembaanmutaties, zoals het BRCA 1 of 2 gen, PTEN, ATM, PALB2, CHEK2 of TP53 meegewogen. Ten behoeve van een verbetering van de preventie en vroegtijdige diagnose is een accurate predictie van individuele borstkanker risico’s onontbeerlijk. Met gebruik van een multiparametrisch risicomodel  bestaande uit een polygenic risk score met meer dan 300 genen en niet-genetische risicofactoren willen wij een individuele risico inschatting voor iedere vrouw bieden. Ondersteunende zorg hoort daar nadrukkelijk bij met ook studies op communicatief vlak.

De sterke onderzoekslijn komt mede tot stand doordat patiëntenzorg de basis vormt van ons onderzoek, waarbij de resultaten hiervan vervolgens het uitgangspunt zijn van de volgende kwaliteitsverbetering.


Innovatiecirkel vroeg-stadium borstkanker
Sluit de enquête