Bij veel soorten chemotherapie is haaruitval een bijwerking. Iedereen ervaart haaruitval anders. Sommige patiënten hebben er geen last van terwijl anderen het heel erg vinden. Door hoofdhuidkoeling tijdens chemotherapie toe te passen kan haaruitval verminderd of mogelijk voorkomen worden en daardoor positief bijdragen aan de kwaliteit van leven. 

Chemotherapie leidt tot haaruitval, omdat de medicijnen de cellen waaruit de haren ontstaan beschadigen. Om dit te voorkomen wordt de hoofdhuid gekoeld waardoor de doorbloeding van de haarwortels in de hoofdhuid minder wordt en de stofwisseling verlaagt. Hierdoor nemen de haarwortels minder chemotherapie op en wordt beschadiging beperkt. Dit leidt tot minder kans op haaruitval.

Hoofdhuidkoeling wordt toegepast door vóór, tijdens en na toediening van de chemotherapie een koelkap op het behaarde hoofd te plaatsen. De koelkap is met een slang verbonden aan een koelapparaat en wordt gekoeld door koelvloeistof. De temperatuur van de hoofdhuid neemt hierdoor af tot ongeveer 15-25°C. De totale duur van de hoofdhuidkoeling bedraagt tussen de 2 tot 3 uur per keer dat chemotherapie wordt toegediend. U bent door deze behandeling dus langer in het ziekenhuis aanwezig.

De kans op succes van hoofdhuidkoeling hangt af van de dosis en het type chemotherapie. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat ondanks hoofdhuidkoeling er meestal toch enige haaruitval optreedt. Het effect van de hoofdhuidkoeling is pas te beoordelen 4 weken na start van de chemotherapie. Uit recente Nederlandse onderzoeksresultaten blijkt dat het succespercentage van hoofdhuidkoeling ongeveer 50% is.

In het algemeen wordt hoofdhuidkoeling goed verdragen. Vooral de eerste tien tot vijftien minuten worden als koud en onaangenaam ervaren. Bij sommige patiënten treedt in het begin hoofdpijn op. Deze kan goed met een pijnstiller (paracetamol) behandeld worden en verdwijnt dan. Andere bijwerkingen treden nauwelijks op en zijn niet ernstig.

Of u in aanmerking komt voor hoofdhuidkoeling is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder het soort kanker, type chemotherapie en de dosis. Indien u hiervoor in aanmerking komt, zal dit door uw arts met u worden besproken.

Handige links

www.hoofdhuidkoeling.nl
www.geefhaareenkans.com

Deze inhoud is gedeactiveerd totdat cookies zijn geaccepteerd
Sluit de enquête