Diagnostiek endeldarmkanker

Als uw huisarts vermoedt dat u mogelijk endeldarmkanker heeft, zal de huisarts u doorverwijzen naar een medisch specialist (meestal een maagdarmlever-arts). Deze houdt bij de eerste afspraak een gesprek met u en doet lichamelijk onderzoek. Daarna is een kijkonderzoek van de dikke darm (coloscopie) nodig om de diagnose te stellen. Van afwijkingen in de darm die tijdens de coloscopie aan het licht komen, neemt de arts meteen een stukje weefsel (biopt) weg. De patholoog zal dit weefsel nader onderzoeken op de aanwezigheid van tumorcellen. Lijkt er op basis van deze onderzoeken bij u sprake van endeldarmkanker, dan volgt nader onderzoek zoals bloedonderzoek, een MRI-scan van de onderbuik en een CT-scan van de buik. Deze onderzoeken zijn nodig om vast te stellen of en, zo ja, hoever de tumor is doorgegroeid in de omringende weefsels en of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren, de lever of andere organen. Deze diagnostiek levert informatie op over: Het stadium van de ziekte: invasieve groei van de tumor, de grootte van de tumor, de hoeveelheid gezond weefsel rondom de tumor dat bij een eventuele operatie is weg te halen, het aantal lymfeklieren met tumorcellen, de aanwezigheid van uitzaaiingen op afstand (bijvoorbeeld in lever, buikvlies of longen) en de tumorkenmerken: de groeisnelheid (tumorgraad).

  • Om na te gaan of dikkedarmkanker dan wel endeldarmkanker werkelijk de oorzaak is van uw klachten is een kijkonderzoek van de darm (coloscopie) nodig.

    Een colonoscopie is een inwendig onderzoek van de darm. Als de Maag-Darm-Lever arts (MDL-arts) tijdens de colonoscopie een afwijking vaststelt die wijst op darmkanker, dan moet nader onderzoek plaatsvinden. U krijgt dan een afspraak mee om binnen drie werkdagen bij de coloncare verpleegkundige te komen in het Oncologiecentrum, om vervolgonderzoeken af te spreken.

    Het darmonderzoek vindt plaats op de afdeling Endoscopie.

  • Bij een CT-scan worden er met behulp van röntgenstraling meerdere dwarsdoorsnede foto's van weefsel en organen in het lichaam gemaakt. Tijdens het onderzoek wordt u liggend op een beweegbare tafel door een ronde opening geschoven. Het apparaat maakt, terwijl de tafel verschuift, een serie foto's, waarop "plakjes" van het weefsel of organen staan afgebeeld. Deze foto's kunnen met behulp van een computer een beeld geven van een mogelijke tumor. Deze beelden worden achteraf beoordeeld door de radioloog.

    Lees meer

  • MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging, ook wel magneetscan genoemd. Met een MRI-scan worden afbeeldingen gemaakt van organen en weefsels. Door radiogolven in combinatie met een grote, sterke magneet ontstaan signalen in het lichaam die de computer weer opvangt en verwerkt tot een afbeelding. Een MRI is een grote magneet waar u helemaal ingeschoven wordt. U ligt als ware in een soort tunnel. Het is belangrijk dat u tijdens de scan stil ligt en ontspant.  Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie. 

  • Bloedonderzoek is een standaardonderzoek dat bijna altijd plaatsvindt. Na afname wordt het bloed naar het laboratorium gestuurd waar het wordt nagekeken. Uw arts bespreekt de uitslagen met u. U kunt laten bloed prikken bij het Diagnostisch Centrum van het Maastricht UMC+. U vindt het Diagnostisch Centrum op niveau 1 (zie de interactieve plattegrond). Heeft u een afspraak op de poli Oncologie, dan kunt u hier tussen 8.00 uur en 16.00 uur bloed laten prikken.

Sluit de enquête