Als er een vermoeden bestaat dat u maagkanker heeft, zal de huisarts u doorverwijzen naar een specialist (meestal een maag-darm-leverarts, medisch oncoloog of chirurg). Deze verricht aanvullend onderzoek dat in eerste instantie bestaat uit een gesprek, lichamelijk onderzoek, aanvullend bloedonderzoek en een kijkonderzoek van de maag. Daarnaast kan een endoscopische echografie deel uitmaken van het onderzoek. Als extra beeldvormend onderzoek kan een CT-scan van de buik en de longen plaatsvinden. De specialist neemt van alle afwijkingen in de maag die tijdens het onderzoek gezien worden een stukje weefsel (biopt) weg. De patholoog onderzoekt dit weefsel op de aanwezigheid van tumorcellen.

Het onderzoek tijdens de diagnostische fase levert informatie over:

  • Het stadium van de ziekte: invasieve groei van de tumor, de grootte van de tumor, het aantal aangetaste lymfeklieren, aanwezigheid van uitzaaiingen op afstand (bijvoorbeeld in de lever, het buikvlies of de longen).
  • De tumorkenmerken: de groeisnelheid (differentiatiegraad).
  • Bij een CT-scan worden er met behulp van röntgenstraling meerdere dwarsdoorsnede foto's van weefsel en organen in het lichaam gemaakt. Tijdens het onderzoek wordt u liggend op een beweegbare tafel door een ronde opening geschoven. Het apparaat maakt, terwijl de tafel verschuift, een serie foto's, waarop "plakjes" van het weefsel of organen staan afgebeeld. Deze foto's kunnen met behulp van een computer een beeld geven van een mogelijke tumor. Deze beelden worden achteraf beoordeeld door de radioloog.

    Lees meer

  • Dit is een onderzoek waarbij de specialist met behulp van een flexibele slang (een endoscoop) via de mond, slokdarm en maag met een klein echo-apparaat de organen en lymfeklieren rondom de maag, slokdarm en alvleesklier in beeld brengt. Van eventueel aanwezige afwijkingen in de organen neemt de arts een stukje weefsel (biopt) weg voor onderzoek door de patholoog.

    Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling endoscopie.

  • Bloedonderzoek is een standaardonderzoek dat bijna altijd plaatsvindt. Na afname wordt het bloed naar het laboratorium gestuurd waar het wordt nagekeken. Uw arts bespreekt de uitslagen met u. U kunt laten bloed prikken bij het Diagnostisch Centrum van het Maastricht UMC+. U vindt het Diagnostisch Centrum op niveau 1 (zie de interactieve plattegrond). Heeft u een afspraak op de poli Oncologie, dan kunt u hier tussen 8.00 uur en 16.00 uur bloed laten prikken.

  • Bij een biopsie wordt een klein stukje weefsel weggenomen op de plek waar we een tumor vermoeden. Dit noemen we een biopt. Het weggenomen weefsel wordt door de patholoog in het laboratorium onderzocht. Aan de hand van dit stukje weefsel wordt bepaald of er sprake is van kwaadaardige afwijking. Daarnaast kan de patholoog andere specifieke kenmerken van de eventuele tumor achterhalen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op de afdeling radiologie.

Sluit de enquête