Wetenschappelijk onderzoek melanoom

Naast patiëntenzorg, houden wij ons ook bezig met (klinisch) wetenschappelijk onderzoek. Tevens participeert ons team landelijk en internationaal in wetenschappelijk onderzoek. Op deze pagina vindt u een overzicht van ons onderzoek. Ook leggen we uit, of en zo ja, hoe u kunt deelnemen aan een studie.

Meedoen aan een studie
De mogelijkheid tot deelname aan een studie hangt van verschillende factoren af, zoals de kenmerken van de tumor en eventuele voorgaande behandelingen. Bij vragen over eventuele deelname kunt u altijd terecht bij uw behandelend arts of uw verpleegkundige. 

Lopende studies

NADINA studie
U komt in aanmerking als u een lymfeklieruitzaaiing van het melanoom heeft, die volledig verwijderd kan worden met een operatie. Op dit moment is de standaard: een operatie gevolgd door een nabehandeling met immuuntherapie, om zo het risico op terugkeer van de ziekte te verkleinen. Het nadeel van deze behandeling is dat sommige patiënten geen voordeel hebben van de nabehandeling. Dit komt doordat het eigen immuunsysteem niet reageert op de immuuntherapie. Wij weten echter niet wie er wél en wie er niet reageert op de behandeling. In deze studie willen we onderzoeken of een voorbehandeling met een combinatie van immuuntherapie gevolgd door een operatie beter is dan de standaard behandeling. Het voordeel hiervan is, dat de patholoog kan aangeven of er nog kwaadaardige cellen in de lymfeklier(en) aanwezig zijn na de voorbehandeling. Kortom een betere selectie wie wel en wie niet heeft goed reageert op de behandeling. Als er geen kwaadaardige cellen meer te zien zijn, krijgt u geen nabehandeling en wordt u nauwlettend gecontroleerd. Als dit wel het geval is dan krijgt u alsnog een nabehandeling met immuuntherapie.

Door middel van loting komt u in één van de volgende twee groepen terecht:

  • de standaard behandeling: een operatie gevolgd door nabehandeling 
  • voorbehandeling in combinatie met immuuntherapie, gevolgd door een operatie en eventuele nabehandeling

Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken hoe werkzaam de combinatie van ipilimumab en nivolumab is, wanneer deze middelen worden gegeven voorafgaand aan de operatie van stadium III melanoom.

Safe en stop studie
U komt in aanmerking als u een uitgezaaide ziekte heeft van het melanoom en behandeld wordt met immuuntherapie nivolumab of pembrolizumab.  In deze studie wordt na zes kuren gestopt met de immuuntherapie, mits er een goede respons werd gezien. Vervolgens wordt nauwlettend in de gaten gehouden of de ziekte niet alsnog gaat groeien. Momenteel wordt immuuntherapie langdurig gegeven, terwijl, gelet op het werkingsmechanisme, dit waarschijnlijk maar kortdurend gegeven dient te worden. De taak van de immuuntherapie is om uw eigen immuunsysteem te stimuleren om de kankercel aan te vallen en te vernietigen. In dit onderzoek wordt dus onderzocht of het eerder stoppen van deze behandeling bij patiënten met melanoom die goed reageren op de behandeling (een tumorrespons bereikt hebben), leidt tot uitkomsten die vergelijkbaar zijn met een langdurige (twee jarige) behandeling.

COMBI-AD studie
U komt in aanmerking als u een stadium IIB/C maligne melanoom heeft, dat volledig verwijderd is met een operatie en wanneer er een BRAF-mutatie is aangetoond in het tumorweefsel. Een BRAF-mutatie komt bij ongeveer de helft van de patiënten voor. Het onderzoek naar de aanwezigheid van deze mutatie wordt gedaan op de verwijderde tumor. Bij stadium IIB is het melanoom 2-4 cm dik, dit noemen we de Breslow dikte. Bij stadium IIC is de Breslow dikte meer dan 4 cm. Na volledige verwijdering treedt bij 32% van de stadium IIB en 46% van de IIC-patiënten terugkeer van de ziekte op. Bij 30% van de patiënten met een stadium IIB-melanoom worden er uitzaaiingen gevonden. Dat geldt voor 52% van de IIC-patiënten.  Op dit moment is de standaard: geen aanvullende behandeling om het risico op terugkeer van de ziekte te verkleinen. In deze studie willen we onderzoeken of er door middel van een aanvullende (adjuvante) behandeling van 1 jaar met encorafenib/binimetinib (indien er sprake is van een BRAF-mutatie) het risico op terugkeer van de ziekte kunnen verminderen.

Door middel van loting komt u in één van de volgende twee groepen terecht:

  • de standaard behandeling: een placebo (in de vorm van tabletten) behandeling van 1 jaar 
  • encorafenib/binimetinib (in vorm van tabletten) gedurende 1 jaar

Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken of het risico op de terugkeer van de ziekte kan worden verminderd . Ook kijken we naar de kwaliteit van leven gedurende deze behandeling.

Sluit de enquête