Diagnostiek dikkedarmkanker

Als uw huisarts vermoedt dat u mogelijk dikke darmkanker heeft, verwijst zij/hij u door naar een medisch specialist in het ziekenhuis (meestal de maag-darm-leverarts). De eerste afspraak bij de specialist bestaat meestal uit een gesprek en een algemeen lichamelijk onderzoek. Om na te gaan of dikke darmkanker werkelijk de oorzaak is van uw klachten is een kijkonderzoek van de dikke darm (coloscopie) nodig. Ziet de specialist tijdens de coloscopie afwijkingen in de darm dan wordt meestal meteen een stukje van dit afwijkend weefsel (biopt) weggenomen. De patholoog zal dit weefsel nader onderzoeken op de aanwezigheid van kankercellen. Als het onderzoek sterk wijst in de richting van dikke darmkanker, dan volgt aanvullend onderzoek zoals bloedonderzoek, een MRI-scan en/of CT-scan. Deze onderzoeken zijn nodig om vast te stellen of en - zo ja - hoever de tumor al is doorgegroeid in de omringende weefsels en of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren, de lever of andere organen. Al dit diagnostisch onderzoek levert uiteindelijk informatie over: Het stadium van de ziekte: invasieve groei van de tumor, de grootte van de tumor, het aantal aangetaste lymfeklieren, aanwezigheid van uitzaaiingen op afstand (bijvoorbeeld lever, buikvlies, longen) en de tumorkenmerken: de groeisnelheid (tumorgraad).

  • Om na te gaan of dikkedarmkanker dan wel endeldarmkanker werkelijk de oorzaak is van uw klachten is een kijkonderzoek van de darm (coloscopie) nodig.

    Een colonoscopie is een inwendig onderzoek van de darm. Als de Maag-Darm-Lever arts (MDL-arts) tijdens de colonoscopie een afwijking vaststelt die wijst op darmkanker, dan moet nader onderzoek plaatsvinden. U krijgt dan een afspraak mee om binnen drie werkdagen bij de coloncare verpleegkundige te komen in het Oncologiecentrum, om vervolgonderzoeken af te spreken.

    Het darmonderzoek vindt plaats op de afdeling Endoscopie.

  • Bij een CT-scan worden er met behulp van röntgenstraling meerdere dwarsdoorsnede foto's van weefsel en organen in het lichaam gemaakt. Tijdens het onderzoek wordt u liggend op een beweegbare tafel door een ronde opening geschoven. Het apparaat maakt, terwijl de tafel verschuift, een serie foto's, waarop "plakjes" van het weefsel of organen staan afgebeeld. Deze foto's kunnen met behulp van een computer een beeld geven van een mogelijke tumor. Deze beelden worden achteraf beoordeeld door de radioloog.

    Lees meer

  • MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging, ook wel magneetscan genoemd. Met een MRI-scan worden afbeeldingen gemaakt van organen en weefsels. Door radiogolven in combinatie met een grote, sterke magneet ontstaan signalen in het lichaam die de computer weer opvangt en verwerkt tot een afbeelding. Een MRI is een grote magneet waar u helemaal ingeschoven wordt. U ligt als ware in een soort tunnel. Het is belangrijk dat u tijdens de scan stil ligt en ontspant.  Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie. 

  • Bloedonderzoek is een standaardonderzoek dat bijna altijd plaatsvindt. Na afname wordt het bloed naar het laboratorium gestuurd waar het wordt nagekeken. Uw arts bespreekt de uitslagen met u. U kunt laten bloed prikken bij het Diagnostisch Centrum van het Maastricht UMC+. U vindt het Diagnostisch Centrum op niveau 1 (zie de interactieve plattegrond). Heeft u een afspraak op de poli Oncologie, dan kunt u hier tussen 8.00 uur en 16.00 uur bloed laten prikken.

Sluit de enquête